“Nu måste vi mobilisera för att stoppa LAS-uppgörelsen”

Denna artikel har också varit publicerad (18/12) i tidningen Internationalen.

För en tid sedan (v51 2019) hoppade sex av LO:s tretton förbund av de pågående förhandlingarna om en uppluckring av LAS som en del av Januariavtalet mellan C, L och S. Nu har tidningen Kommunalarbetaren avslöjat bakgrunden till splittringen, nämligen att en del av LO-ledningen med IF Metall i spetsen … Läs mer

Läs mer

LAS-förhandlingarna: fler hoppar av

Kritiken mot flatheten mot arbetsgivarna växer – Lärarnas Riksförbund hoppar också av förhandlingarna

Sex LO-förbund står inte bakom LO-förhandlarnas acceptans av att Svenskt Näringsliv ska sätta ramen för förhandlingarna som ska uppfylla januariavtalet om att arbetsrätten ska bli “modern”. LO:s största förbund uttrycker oro för LO:s framtid. Lärarnas Riksförbund ansluter sig till kritiken och underkänner hur dess intressen tillvaratas. LO … Läs mer

Läs mer

Försvara strejkrätten

Fackföreningarnas viktigaste maktmedel är möjligheten att strejka, det är det enda som tvingar företagen att förhandla och sluta avtal. I somras tillsatte regeringen en utredning för att minska möjligheten till fackliga stridsåtgärder. Utredningen ska lägga fram sina förslag 31 maj 2018 men den ansvariga ministern Ylva Johansson har redan uttalat sig för en inskränkning av strejkrätten. Och det i en … Läs mer

Läs mer

LO, TCO och SACO rasar mot Svenskt Näringsliv

“De föreslagna förändringarna kräver lagändringar som tydligt gagnar arbetsgivarna”

Svenskt Näringsliv vill kapa kopplingen mellan facken och skyddsombuden. Det skulle enbart gagna arbetsgivarna och det kan vi inte acceptera. Det skriver företrädare för LO, TCO och Saco i Arbetet den 20 oktober.

Sverige har i dag ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och i många fall en bra arbetsmiljö. Det beror i … Läs mer

Läs mer