Kraftig reaktion från Sörmlands sjuksköterskor

Stark kritik mot lönesystemet

Det så kallade åtgärdspaketet som landstingets ledning i Sörmland presenterade den 18 april har mött starka reaktioner bland sjuksköterskorna. Förslaget handlar om ökad lönespridning, samtidigt som lönepåslag riktas till endast vissa sektorer. De protesterande hävdar också att något nu måste göras åt arbetssituationen och överbeläggningar. Personalen slits ut, och det som krävs är resurser och tillräcklig bemanning.

– Prat om ”karriärlöner” är bara ett sätt att försöka splittra oss, säger  Borny Sundh, som eFOLKET talat med. Hon har arbetat som sjuksköterska sedan 80-talet.

– Tyvärr svalde ju vårt fack på ett tidigt statium talet om individuella löner och att ökad lönespridning är något bra. Förhoppningsvis kan det förödande systemet rullas tillbaka. Men det krävs enighet och stark målmedvetenhet från sjuksköterskorna, tillägger hon.

You May Also Like