Bild: Yvette W / Walusy / pixabay.

Falsk matematik när man räknar löneökningar i procent i stället för i kronor

Jag ser i den lokala avisan en lista över Så mycket tjänar toppchefen i din kommun. Det är en lista över kommunchefernas löner i de nio Sörmländska kommunerna.

Högst på listan hamnar kommundirektören i Eskilstuna med en månadslön 2020 på 138 000 kronor.

I botten hamnar kommunchefen i Vingåker som får hanka sig fram på ynka 91 000 kronor i månaden.

Man kan också läsa att kommunchefen i Eskilstuna vid senaste lönerevisionen fick en löneökning med 5,7 procent. Om jag räknar “baklänges” betyder det att han fick ett lönepåslag på 7 300 kronor i månaden.

Om vi leker med tanken att barnskötare också skulle få en löneökning med 5,7 procent (vilket de knappast lär få). Barnskötare tjänar 23 000 i månaden (Lönestatisktik för olika yrken. Gymnasium.se). Ett lönepåslag med 5,7 procent skulle ge barnskötarna en ökad lön med 1 300 kronor per månad.

I klartext betyder det att med samma lönepåslag i procent för kommundirektören och barnskötaren så ökar löneskillnaden, som redan är orimligt stor, med ytterligare 6 000 kronor per månad.

Om vi leker med tanken en gång till och antar att kommundirektören bara skulle få 2 procent i löneökning (vilket är ungefär var barnskötaren kommer att få), betyder det att han ändå får en löneökning på 2 600 kronor per månad – och barnskötarens lönepåslag med 2 procent ger futtiga 460 kronor i månaden.

Summan av kardemumman blir, med facit i hand, att skillnaden mellan hög- och lågavlönad inom Eskilstuna kommun ökar med i runda tal 74 000 kronor om året i ett enda slag. Och så kommer det väl att se ut framöver också.

Frågor på det? – Som man säger i reklamen.

Jag har berättat tidigare här i eFOLKET, men jag tar det en gång till:

För många år sedan då jag arbetade inom Eskilstuna kommun och det var dags för lönerevision, blev en chef i kommunen som arbetade med just löneförhandlingar intervjuad i en av stadens dagstidningar. I intervjun yttrade hon följande (kanske inte exakt ordagrant):

 – Om en med låg lön och en med hög lön får samma procentuella lönepåslag så innebär det ju en mycket större lönehöjning i kronor för den som har hög lön, och löneklyftorna ökar.

Hon hade tydligen fått någon slags religiös uppenbarelse efter att ha kommit till denna (självklara) insikt.

Men ändå är det samma visa år från år. Man pratar bara procent – procent hit och procent dit.

På tal om kommundirektörer.

För några år sedan 1995-2008 tjänade dåvarande kommundirektören i Eskilstuna 66 000 kronor i månaden.

Om jag minns rätt blev det någon slags konflikt så att han i praktiken fick sparken.

Om kommunen önskar avsluta anställningsförhållandet utan att saklig grund föreligger ska kommunen till P…… utbetala ett belopp motsvarande två årslöner, som det stod i anställningsavtalet.

Men “officiellt” slutade han frivilligt. Minns jag rätt fick har sina två årslöner på nästan 1,6 miljoner.

Kan nämnas att P…… vid sidan av lönen fick 10 000 kronor i månaden insatt på ett privat pensionssparkonto. Så det där med löner kan vara lite lurigt att jämföra eftersom det blir allt vanligare med allehanda förmåner utöver kontantlönen. Det kan vara pensionsförsäkringar, tjänstebilar och annat smått och gott.

Numera blir det också vanligare att man kan “löneväxla”. Att man byter löneökning mot kortare arbetstid, gymkort, mobiltelefon och annat. Något som gör det ännu krångligare om man vill jämföra löner.

För att inte tala om den individuella lönesättningen (fjäsklönesystemet) som leder till att arbetskollegor med exakt samma arbete har olika löner.

En intressant jämförelse är kommundirektörens lön år 2008 på 66 000 kronor i månaden mot dagen kommundirektörslön på 138 000 kronor i månaden.

Ett rejält skutt uppåt som inte bara kan förklaras med den allmänna löneökningen under dessa år som i snitt legat på cirka 2-3 procent.

När jag/vi som jobbade på mätavdelningen på dåvarande Stadsingenjörskontoret krävde högre löner då vi såg att vi lågt långt under vad man tjänade i Västerås och andra “jämförbara” städer, fick vi som svar att “Eskilstuna är en låglönekommun (industristad) där lönerna alltid varit låga jämfört med Västerås som har större andel tjänstemän”.

Men denna skillnad ser man inte om man jämför kommundirektörslönen i E-tuna med vad man tjänar i andra städer. I Västerås ligger kommundirektörens lön på 140 000 per månad – alltså bara marginellt över vad Eskilstunas kommundirektör har.

Men som jag sagt tidigare – oftast jämför man den egna lönen med de som tjänar mera – aldrig med dem som tjänar mindre.

Som avslutning: Hur mycket behöver man egentligen tjäna för att leva ett gott liv?

Behöver kommundirektören 138 000 i månaden för att leva ett gott liv?

Vilket liv ska då barnskötaren leva med sina 23 000 kronor per månad?

Eller fattigpensionären som bara har 10 000 i månaden?

Rolf Waltersson

You May Also Like