Kvinnor jobbar gratis 58 minuter om dagen

Lönegapet mellan kvinnor och män är 12 procent. Baserat på en arbetsdag från klockan 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:02. Torsdag den 15 februari avslöjades det nya klockslaget vid en fotografering på Sergels torg i Stockholm. Det skriver Sveriges Kvinnolobby i ett pressmeddelande.

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 50 400 kronor.

16:02-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

– Kvinnors lägre löner är ett uttryck för ett samhälle där kvinnor värderas lägre än män. Det är dags att regeringen och arbetsmarknadens parter slutar upprätthålla löneskillnaderna och gemensamt tar ansvar för att kvinnor ska få lön hela dagen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

Sedan rörelsen bildades för sex år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:02 idag. Med den förändringstakten (1,8 minuter per år) uppnås jämställda löner först om 32 år – år 2050.

För att öka takten i löneutjämningen ställer 16:02-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.
  • Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Tommy Jansson

Länk till artikel och facebook

You May Also Like