Ju högre man klättrar på lönestegen – desto större risk att drabbas av svindel

Vi har sett det gång på gång. Höjda politikerlöner som får folk att rasa. Jag tycker att alla ska ha en skälig ersättning för utfört arbete. Sedan kan man ha delade meningar … Läs mer “Ju högre man klättrar på lönestegen – desto större risk att drabbas av svindel”

Read more

Varför talar man nästan bara om procenttal när det gäller löneförhöjningar?

Jag lyssnade på ett program på P1 där man pratade om inflationen och de kommande centrala löneförhandlingarna. Det spekulerade om hur höga lönekrav fackföreningarna kan tänkas komma med. Kommer man att kräva … Läs mer “Varför talar man nästan bara om procenttal när det gäller löneförhöjningar?”

Read more

Rekordstora löneskillnader – Näringslivets toppchefer drar ifrån ännu mera

LO har kommit med sin årliga rapport om löneskillnaderna mellan näringslivets toppchefer och vanliga arbetare.

Man har jämfört lönerna inom olika yrkesgrupper med vd:arna på näringslivets 50 största företag sett till antalet … Läs mer “Rekordstora löneskillnader – Näringslivets toppchefer drar ifrån ännu mera”

Read more

Kvinnors löner i bristyrken på låg nivå jämfört med mansdominerade yrken

Coronakrisen sätter sjuksköterskebristen i blixtbelysning. I en rapport från Lönelotsarna i samarbete med Sveriges Kvinnolobby undersöks löneläget i bristyrken.

Rapporten visar att kvinnors löner hålls nere trots stora arbetskraftsbehov. Det är betydligt … Läs mer “Kvinnors löner i bristyrken på låg nivå jämfört med mansdominerade yrken”

Read more