Sörmlands sjuksköterskor har sämst utveckling

Förra året ökade i Sverige lönerna för landstingsanställda sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor med i genomsnitt 4.4 procent. Högst låg Dalarnas landsting med 7,7 procent. Lägst låg Sörmland med 2,9.

Skillnaderna mellan landstingen, liksom skillnaderna individuellt bottnar i det rådande förhandlingssystemet.

Vårdförbundets Sinevo Ribeiro kommentar är att arbetsgivaren ”äger processen” i det decentraliserade förhandlingssystemet, byggt på individuell lönesättning.

Från arbetsgivarsidan kommenterar Agneta Jöhnk, ansvarig för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och landsting (SKL), situationen med att ansvaret ligger hos varje enskilt landsting.

You May Also Like