Sörmlands sjuksköterskor har sämst utveckling

Förra året ökade i Sverige lönerna för landstingsanställda sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor med i genomsnitt 4.4 procent. Högst låg Dalarnas landsting med 7,7 procent. Lägst låg Sörmland med 2,9.

Skillnaderna mellan landstingen, liksom skillnaderna individuellt bottnar i det rådande förhandlingssystemet.

Vårdförbundets Sinevo Ribeiro kommentar är att arbetsgivaren ”äger processen” i det decentraliserade förhandlingssystemet, byggt på individuell lönesättning.

Från arbetsgivarsidan kommenterar Agneta Jöhnk, ansvarig för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och landsting (SKL), situationen med att ansvaret ligger hos varje enskilt landsting.

Liknande artiklar:
Sjuksköterskor har en samhällsbärande funktion och arbetar dagligen på liv och död. Trots det är
Platsbristen inom vården ökar Överbeläggningen på sjukhusen i Sverige har, enligt den statistik som SKL
Stark kritik mot lönesystemet Det så kallade åtgärdspaketet som landstingets ledning i Sörmland presenterade den
Landstingsdirektören Jan Grönlunds lönehöjning från 128 125 kronor till 140 000 har  föranlett kommentarer från