Stora könsskillnader i lön och pension

Att kvinnor har lägre lön och pension än män är välkänt sedan tidigare. Ny statistik från Statistiska centralbyrån visar att kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, har 87 procent av männens lön.

Den främsta anledningen till löneskillnaden är att kvinnor och män finns i olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken.

När det gäller pensionen är skillnaden ännu större visar SCB:s statistik. Efter avslutat yrkesliv kvitterar kvinnor i genomsnitt ut 67 procent av männens pension, de yngre något mer och de äldre något mindre.

Liknande artiklar:
Den vänstersinnade debattören Roland Paulsen konstaterar i sin kritik av pensionsuppgörelsen “att man från fackligt
Vi måste jobba mera! Vi måste arbeta flera år! Vi måste höja pensionsåldern! Som ett
Varifrån kommer alla krav på skapandet av Fattig-Sverige? Nu föreslås att vi ska jobba till
Landstingsdirektören Jan Grönlunds lönehöjning från 128 125 kronor till 140 000 har  föranlett kommentarer från