Stora könsskillnader i lön och pension

Att kvinnor har lägre lön och pension än män är välkänt sedan tidigare. Ny statistik från Statistiska centralbyrån visar att kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, har 87 procent av männens lön.

Den främsta anledningen till löneskillnaden är att kvinnor och män finns i olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken.

När det gäller pensionen är skillnaden ännu större visar SCB:s statistik. Efter avslutat yrkesliv kvitterar kvinnor i genomsnitt ut 67 procent av männens pension, de yngre något mer och de äldre något mindre.

You May Also Like