Vad ska hända med Torshällas självstyre?

Torshälla har en lång tradition som stad. Nästa år är det 700 år sedan Torshälla fick sina stadsprivilegier, och är därmed en av Sveriges äldsta städer.
Lagom inför detta jubileum lägger majoriteten i Eskilstuna kommunfullmäktige fram ett förslag som drastiskt kan komma att förändra detta självstyre, om ock begränsat, som Torshälla har genom sin stadsnämnd...

Läs mer

Politikermajoritet för nedläggning av Torshälla stads nämnds egna förvaltning

Torshälla stads nämnd förlorar styrningen av skola, vuxenutbildning, barnomsorg, socialtjänst och äldreomsorg. Dessa områden motsvar cirka 80 procent av Torshällas budget. Kvar blir föreningsliv, kultur, turism och stadsbyggnadsfrågor.

Så skall det bli om en majoritet i Torshälla stads nämnd, bestående av representanterna för S, M, C och SD, får som de vill...

Läs mer