Sammanlagt handlar det i nuläget om 136 nya bostäder i området. Foto: Maison Forte.

Snart börjar bygget av Torshällas nya äldreboende

Nytt äldreboende och även ett nytt trygghetsboende vid Torshällaån – det är en del i de planer som ingår i en ny detaljplan för kvarteret Gillet vid infarten till centrala Torshälla. Fastighetsbolaget Maison Forte är nu redo att påbörja arbetet, och man räknar med byggstart redan framåt vårkanten.

Ett nytt äldreboende ska placeras mot Eskilstunavägen med plats för 88 lägenheter. Utöver detta bygger man också ett så kallat trygghetsboende utmed Holmenleden. Den byggnaden ska bestå av 48 lägenheter i varierande storlekar. Totalt handlar det alltså om 136 bostäder.

Byggplanerna har funnits länge

Kvarteret Gillet ligger vid foten av Holmberget där det en gång i tiden bland annat fanns en bensinmack. Tomten är väl synlig från Eskilstunavägen och Holmenleden som möts i en korsning strax utanför tomten. Korsningen var tidigare försedd med trafikljus, men dessa monterades nyligen ner i vad som verkar vara ett permanent beslut. Kvarteret Gillet har länge varit ett utpekat område för utveckling av bostäder och samhällsservice, och den nya bebyggelsen blir ett viktigt tillskott till utvecklingen av Torshälla, skriver Eskilstuna Kommun på sin hemsida.

– Det har varit en lång process att få fram en detaljplan för kvarteret Gillet. Nu möjliggör vi för byggnation, och jag vet att det är efterlängtat av medborgarna i Torshälla, säger Sarita Hotti (S) ordförande för Stadsbyggnadsnämnden på Eskilstuna Kommun.

Protester mot de nya husen

Det är dock inte alla Torshällabor som välkomnar den nya bebyggelsen. Bland annat ska en protestgrupp ha bildats under namnet “Inga nya bostadshus i Holmbergsparken”. Protestgruppen vill att Holmbergsparken ska bevaras som hjärtat i Torshälla.

– Det finns stora möjligheter att utveckla parkens potential för rekreation och kulturupplevelser och som en mötesplats. Bostadshus i 3 till 4 våningar, som omringar Holmberget, kan leda till att platsen blir mindre tillgänglig för alla, menar protestgruppen som bland annat jobbat med en namninsamling.

Ytterligare byggnation kan vara aktuell i framtiden

I samma kvarter finns också planer på ytterligare två hus med vanliga lägenheter, men i nuläget har inga definitiva beslut fattats. Mycket talar dock för att Eskilstuna Kommun kommer att gå vidare även med dessa byggplaner…

You May Also Like