Lyngstad och Sandevärn i Torshälla

Lördagen den 19 augusti var det knökat med folk framför utomhusscenen i i Krusgårdsparken i Torshälla när Alar Kuutman intervjuade Anni-Frid Lyngstad och Gunnar Sandevärn. Alla tre med Torshällabakgrund. Lyngstad och Sandevärn spelade under flera år under 60-talet tillsammans i samma orkester. Först i Bengt Sandlunds storband och 1964-1966 i Gunnar Sandevärns trio. Gunnar tog därefter jobb som underhållningspianist på Amerikalinjens båtar medan Anni-Frid fortsatte med “Anni-Frid Four”.

Intervjun tog avstamp i de tvås minnen från barndomens och ungdomens Torshälla. Och deras egen bakgrund. Anni -Frid föddes i Norge under den tyska ockupationen men togs av sin mormor till Sverige. Bakgrunden var att att Anni-Frids far var tysk soldat och behandlingen som sådana barn fick utstå var inte vad barn bör utsättas för. Anni-Frid berättade att hennes mormor försörjde sej som diskerska på restauranger. Barndomen var fattig men inte olycklig. Mormors kärlek “var inte av den kramiga sorten, snarast handfast” förklarade Anni-Frid. Och musikintresset kom mycket tidigt.

Gunnar Sandevärns far var kantor och skollärare. Uppväxtmiljön med hans egna ord småborgerlig. Även här kom musikintresset tidigt och Gunnars och Anni-Frids banor kom att korsas. Enligt Gunnar när han hörde Anni-Frid i en kör och genast förstod kvalitén.

Anni-Frid sjöng innan de sammanstrålade i Bengt Sandlunds storband redan som 13-åring i Evald Eks orkester.

Alar frågade om vilka framtidsdrömmar som fanns hos dem i dessa ungdomsår. Gunnar berättade lite generat att han drömt om att bli poet. På Alars fråga om han inte på sätt och vis blev det, med tanke på det hundratal låttexter han kom att skriva, så svarade Gunnar att det kanske var annan poesi han tänkt sej.

Man kom i intervjun också in på vardagsslitet för ett band i början av 60-talt. Turnébuss var det inte tal om. En Volvo-duett med instrumenten där bak. Man turades om att köra medan de andra slaggade. Turerna gick till Eskilstuna, Västerås, Enköping, Stockholm och Julita!

När deras vägar skildes åt spelade Gunnar som sagts två år på Amerikalinjens båtar och sedan under

70-talet orgel i Ingemar Nordströms berömda dansband.

Innan Abba-tiden sjöng Lyngstad med många kända musiker. En var Lasse Lönndahl. Det var Lönndahl som ändrade hennes namn till Frida berättade hon. Egentligen kallade Lönndahl henne för “Fridan”, men “n-et” föll snabbt bort.

Under intervjun kom man naturligtvis in på ABBA-tiden men Alar poängterade att man inte skulle gå in på saker som redan är kända för de flesta. Frida berättade om hur hon trodde att hennes och Agneta Fältskogs olika röster kompletterade varandra. Tillsammans spände dom över tre oktaver. Frida hymlade inte heller om att hon ansåg sej ha en verkligt speciell röst.

Hon kom också in på ABBA:s relation till den progressiva musikrörelsen i Sverige under 70-talet. Hon menade att det rådde en väldigt politiserad stämning och att ABBA inte passade in. “Vi sjöng inte om samhällsproblem utan direkt från hjärtat”. Hon menade att ABBA, samtidigt som de gjorde världssuccé mötte motstånd i sitt eget land. “Men detta ändrades ju under 80-talet när klimatet ändrades” konstaterade Frida. Om detta skulle det kunnat ställas en del frågor men även eFOLKETs utsände inser att just Krusgårdsparkens stora scen denna lördagseftermiddag kanske inte var det rätta forumet för “hårdare” frågor. Men man skulle ju kunna poängtera att det politiska klimatet inte ändrades enbart spontant utan att “näringslivets” kamporganisation SAF förd en intensiv propaganda mot solidariska tänkesätt och jämlikhetssträvanden. En uppmärksammad del i denna propaganda var en affischkampanj med temat “Satsa på dej själv!” På en av de mest kända affischerna figurerar Anni-Frid Lyngstad tillsammans med hockeyproffset “Lill-Pröjsarn” Nilsson.

Var Lyngstads deltagande i denna kampanj ett uttryck för att hon verkligen delade SAF:s högeråsikter eller var det ett uttryck för bitterhet mot den “progressiva musikrörelse” som utsatt henne själv för en hel del? Frågor som kanske inte platsade i lördags men som vore intressanta att få svar på. Sen bör det sägas att den “progressiva” rörelsen sannerligen inte var fri från sekterism i sina bedömningar av vilka som skulle klassificeras som vad. Det faktum att ABBA:s låtar inte handlade om samhällsproblem betyder ju inte att de enskilda medlemmarna struntade i dessa problem. Idag är Fridas f.d. make Benny Andersson känd som en stark supporter till Feministiskt Initiativ och Björn Ulveus en aktiv debattör, en förespråkare för humanism, ateism och stark motståndare till all fundamentalistisk religion.

Lyngstad fick efter intervjun också motta Eskilstuna Kommuns musikpris. Hon tilldelades det 2014 men hade först nu möjlighet att hämta det. Penningsumman som ingick i priset förklarade hon att hon skulle skänka till någon organisation som kämpar mot sexuella övergrepp på barn.

Alar Talar-projektet kommer att fortsätta. Alar Kuutman kommer att samtala med fler personligheter med Torshällabakgrund. Platsen kommer att vara Ebelingsmuséet så håll ögonen öppna. Vi önskar Alar Kuutman lycka till och är säkra på att få höra fler intressanta samtal.

Samtalsserien ingår i Torshällas 700-årsfirande.

You May Also Like