Skiss på Östra Torget i Torshälla Centrum… (Illustration: Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna Kommun / Funkia)

Så ska Östra Torget i Torshälla bli en mer levande mötesplats

Torshälla Stads Nämnd har nu godkänt ett gestaltningsprogram för Östra Torget i Torshälla Centrum. Torget blir därmed en prioriterad plats för utveckling i staden.

Östra Torget är en central och viktig plats för Torshällaborna. I dag upplevs dock inte torget som en trygg och angelägen mötesplats för vistelse, utan något man bara passerar på väg till något annat. Nu i veckan godkände Torshälla Stads Nämnd “Gestaltningsprogram Östra Torget”, som syftar till att skapa en attraktiv och levande mötesplats i hjärtat av staden. En plats som ska fungera både till vardag och fest, över året och dygnet för både barn och vuxna.

Ska lyfta Torshälla ytterligare

– Det är ett ambitiöst och genomarbetat program som kommer att lyfta vår fina stad ytterligare, säger Lars-Göran Karlsson (S), ordförande för Torshälla Stads Nämnd.

Lars-Göran Karlsson.

Gestaltningsprogrammet tar avstamp i bland annat “Utvecklingsplan Torshälla 2030”, men också i de medborgardialoger som genomfördes i samband med pilotprojekt sommaren 2020 och 2021. Torshällabor har engagerat sig, bidragit med idéer, synpunkter och förslag och har sedan tyckt till om de koncept och förändringar som testats.

Torshällaborna har varit delaktiga

– Jag tycker det känns extra bra att Torshällaborna har varit så delaktiga för att ange riktningen i gestaltningsprogrammet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att göra Östra Torget till en fin mötesplats där vi alla kan trivas och känna oss trygga, både Torshällabor och besökare, säger Lars-Göran Karlsson.

Gestaltningsprogrammets viktigaste förbättringar för ÖstraTtorget är:

  • ett grönare torg.
  • ökad flexibilitet för evenemang.
  • ett lekfullare torg för stora och små.
  • platser för möten.
  • bilparkeringsplatser (förutom parkering för rörelsehindrade) flyttas till omkringliggande gator för att få ett lugnare och mer trafiksäkert torg.
  • nya gång- och cykelvägar.
  • utökade och förbättrade busshållplatser.

Gestaltningsprogrammet blir nu ett underlag, bland annat för att kunna planera investeringar och projektering framöver. På Östra Torget i Torshälla Centrum finns idag flera butiker, bland annat Coop, Systembolaget, ett apotek samt kiosk- och spelbutik och andra mindre butiker…

Läs också:

Snart börjar bygget av Torshällas nya äldreboende

You May Also Like