Intervju med Alar Kuutmann om Torshälla

Hur går det med namninsamlingen för att bevara Torshällas självstyre?

–Bra, tack! Varje fredag i ett antal veckor har vi, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, stått utanför Konsum i Torshälla. Förmodligen har vi passerat ett tusen namn på listorna med råge hitintills.

Vad säger folk när ni kommer fram med listorna?

–Vetskapen om nedläggningsförslaget av Torshälla stads förvaltning har ökat sedan de första veckorna, det märker man. Den stora majoriteten av de som har tid att stanna skriver på.

Vad säger de andra partierna?

–Det största problemet är att de säger så lite som möjligt. Majoriteten bestående av S; M och C valde ju att inte ta med det civila samhället i remissomgången av utredningen. När jag debatterade den frågan med Jimmy Jansson (s) i fullmäktige förde han fram åsikten att det var partiernas ansvar att föra ut debatten. Fint, svarade jag – då samlas partierna direkt efter mötet för att komma överens om att samarrangera den debatten! Alla kom till den samlingen utom socialdemokrater, moderater och centerpartister.

–Det som förbryllar mig mest är den hållning eller rättare sagt den brist på hållning som Torshällas socialdemokrater uppvisar. Precis som när Torshälla Fastighets AB upplöstes och gick in i Kommunfastigheter hörde inget officiellt ställningstagande från partiföreningen. Att de socialdemokrater som är uppknutna med kommunledningen nickar med är förväntat om än inte ett uttryck för en självständig hållning. Under alla dessa månader har jag frågat många av de partiorganiserade vad de anser. En gång har ett par på ett rakt och hederligt sätt argumenterat för att lägga ner Torshälla stads förvaltning enligt majoritetsförslaget. Håller inte med dem i sak men uppskattar att de har tagit ställning. Alla andra har sagt att de inte har stått för deras partilinje eller bara skakat missmodigt på huvudet. Många har som individer skrivit på namninsamlingen.

–Centern är en gåta. Från deras traditionella hållning om värdet av decentralisering märks inget i Torshälladiskussionen. När det gäller Liberalerna kan det noteras att deras Torshällaföreträdare gick emot den centrala partilinjen och röstade emot remissvaret som förordade ett avskaffande av förvaltningen.

Ska ni fortsätta med kampanjen?

–Vi håller åtminstone på in i december till Torshälla marknad. Klart att jag fortfarande hoppas på att S, M och C ska våga ställa upp i en offentlig debatt i Torshälla. Man kan alltid drömma…

Läs mer: Tryggve Lundh om Torshällautredningen.

You May Also Like