Debatt om Torshällas förvaltning

Söndagen den 11 december blir det debatt i Torshällas stadshus. Det handlar om Torshälla ska få behålla de tunga delarna av sin förvaltning, bland annat för skola, omsorg, socialtjänst och äldreomsorg. Om majoriteten (S, M och C), understödda av Sverigedemokraterna får som de vill, ska dessa delar centraliseras och överföra till förvaltningarna i Eskilstuna. Kvar i Torshälla blir endast förvaltningspersonalen som handar föreningsliv, kultur, turism och stadsbyggnadsfrågor.

Kommunstyrelsens majoritet har nu fattat beslut om att till Kommunfullmäktige – som sammanträder den 15 december – föreslå att centraliseringen genomförs.

Mot beslutet har partierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet uppträtt. Liberalerna i Eskilstuna vill gå längre än majoriteten. De vill lägga ner även den politiska stadsdelsnämnden i Torshälla. Men här råder delade meningar. Liberalernas representant i Torshällas stadsdelsnämnd, Tomas Stääv, har valt att stödja den rör-gröna oppositionsduon V och Mp.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmi Jansson (S) har offentligt motiverat majoritetens linje med bland annat argumentet att förändringen kommer att möjliggöra bättre möjligheter för Torshälla att tillgodose egna specifika behov. Anledningen skulle vara att fullmäktige i Eskilstuna har möjlighet att fatta beslut i alla frågor …  Fortsättningen i Jannsons tankegång är något oklar.

– Det där är att lägga ut en dimridå framför sakfrågan, kommenterar Alar Kuutmann (V) till eFOLKET.

Han menar att självklart drabbas Torshälla-perspektivet om majoritens och SD:s förslag dunkas igenom.

Kuutmann får medhåll av Tryggve Lundh, som verkat inom Eskilstuna Kommun sedan 1977, i förvaltningsledande ställning i Torshälla och som förvaltningschef från 1999 till 2007.

– Det är jätteviktigt att ha alla förvaltningsdelarna i Torshälla, eftersom man då på ett smidigt och flexibelt sätt får möjlighet att kommunicera, samverka och samordna. Det borde vara lätt att inse! Tänk bara på skola och socialtjänst.

Lundh tycker att majoritetens förslag är ogenomtänkt.

– Om det finns brister är ju det naturliga att åtgärda. Här väljer man storsläggan, och förordar nedläggning och centralisering till Eskilstuna.

Debatten i stadshuset i Torshälla den 11 december kommer att äga rum mellan 14.00 och 16.00. Mingel från 13.00. Debattledare blir Peo Wärring, och från partierna kommer följande att medverka: Alar Kuutmann (V), Magnus Arreflod (Mp), Jmmi Jansson (S), Kim Fredriksson (SD), Niklas Frykman (Lib), Arne Jonsson (Cp) Lotta Johnsson (Kd) och Jari Puustinen (M).

Den namninsamling som V och Mp bedrivit mot nedläggningarna av de tunga förvaltningarna har i dagsläget inbringat närmare 2000 namnunderskrifter. Vilket kan tyda på att majoriteten av Torshällaborna inte delar den mening som majoriteten i Eskilstunas kommunstyrelse fört fram.

You May Also Like