Politikermajoritet för nedläggning av Torshälla stads nämnds egna förvaltning

Torshälla stads nämnd förlorar styrningen av skola, vuxenutbildning, barnomsorg, socialtjänst och äldreomsorg. Dessa områden motsvar cirka 80 procent av Torshällas budget. Kvar blir föreningsliv, kultur, turism och stadsbyggnadsfrågor.

Så skall det bli om en majoritet i Torshälla stads nämnd, bestående av representanterna för S, M, C och SD, får som de vill. Omröstningen (12/10) i frågan, särskilt socialdemokraternas ställningstagande, väckte bestörtning inom V och MP, vilka även fått stöd av L i motståndet mot avvecklingen.

Beslutet i Torshälla stads nämnd är egentligen ett remissvar, och nu ska frågan gå ut på remiss till alla nämnder och bolag i kommunen. Kommunstyrelsen i Eskilstuna beräknas ta ställning någon gång i november. Det definitiva beslutet ska tas i fullmäktige i december.

You May Also Like