En “miniutställning” på Bergströmska gården. Foto: Rolf Waltersson.

Den stora branden i Torshälla 1798

I samband med Torshälla marknad nu i september visades en “miniutställning” på Bergströmska gården. En utställning som berättar om den katastrofala branden i Torshälla 1798. En brand som ödelade en stor del av staden och som gjorde halva befolkningen bostadslös. Detta står att läsa invid den den miniatyr av Bergströmska gården som byggts upp:

Branden i Torshälla 1798

Elden är lös! Brandvakten skriker ut sitt budskap. Elden är lös!

Kyrkklockorna klämtar.

Människorna rusar ut från sina hus och ser hur elden sprider sig i den kraftiga vinden.

Alla hjälps åt att langa vatten från ån i ett försök att stoppa branden men är hjälplösa när stormvindarna ökar.

Borgmästaren och hans dotter räddar stadsarkivet ur det nybyggda Rådhuset. Förtvivlade står de sedan utanför kyrkan och ser huset brinna ner.

Mer än halva stadens befolkning, 337 människor, blir hemlösa. Mat, kläder, foder till djuren och utsäde för nästa års skörd är borta.

Alla som förlorat sina hem får hjälp av andra vars hus har klarat sig undan branden.

I Bergströmska gården bor det förutom familjen många drängar och pigor som snabbt kan hindra elden, och gården klarar sig i stort sett oskadd undan branden.

Branden är en katastrof och människor får det väldigt svårt under många, många år även om uppbyggnaden kommer igång snabbt.

År 1808 kommer det till Torshälla 165 personer från Finland. Männen, som ser annorlunda ut och talar ett annat språk, är ryska krigsfångar och deras väktare. Under 4 år hjälper de till att bygga upp Torshälla.

Rolf Waltersson

You May Also Like