Den äldre industribyggnaden tillsammans med komplementbyggnader ingår i markanvisningsområdet som ligger centralt i Torshälla mitt emot Holmberget och nyrenoverade Holmbergsparken.

Torshälla: Nu startar en markanvisningstävling gällande Gjutaren – Kan omvandlas till bostäder och viss handel

Kanske har du sett den gamla industritomten Gjutaren i Torshälla? Den ligger centralt mitt emot Holmberget och Holmbergsparken. Nu gör Eskilstuna Kommun en nysatsning för att hitta en aktör som har både erfarenhet och kunskap för att omvandla industrifastigheten, främst till bostäder. Men det finns också utrymme för verksamheter som exempelvis restaurang, café eller butik.

Nysatsningen kommer i form av en markanvisningstävling som drog igång nu i dagarna och som pågår fram till 5 april. Och Kommunen ser fram emot spännande tävlingsbidrag från många intressenter.

Gjutaren – fabriksbyggnad från 1890.

Kultur- och industrihistoria

I dag sker ingen verksamhet i fastigheten som sitter på ett ordentligt stycke kulturhistoria såväl som industrihistoria. Huvudbyggnaden stod klar 1890, och ungefär 20 år senare byggdes en flygel mot Ståhles Gränd. Den samlade fasaden mot Storgatan tillsammans med en överbyggd travershall kom till mellan åren 1945 och 1950.

Syftet med tävlingen är att hitta en aktör som vill omvandla befintlig industrifastighet till bostadsändamål med möjlighet till visst centrumändamål.

Området ingår i riksintresset för kulturmiljö, och den nya detaljplanen som tas fram kommer självfallet att värna områdets och byggnadens höga kulturvärden, säger Kommunen.

På Eskilstuna Kommuns stadsutvecklingswebb hittar man information om tävlingen samt tävlingsvillkor.

Läs också:

Så ska Östra Torget i Torshälla bli en mer levande mötesplats

You May Also Like