Tillsammans för Eskilstuna mot profitjakt i välfärden

I Eskilstuna har kommunstyrets tre partier, socialdemokraterna, moderaterna och centern av beslutat att privatisera fyra hemtjänstdistrikt. Det är det multinationella bolaget Attendo som fått uppdraget. Av kommunfullmäktiges partier har endast Vänsterpartiet reserverat sig mot beslutet.

Denna hemtjänstbolagisering var en av utgångspunkterna för ett protestmöte på Fristadstorget i lördags. Det var Tillsammans för Eskilstuna, som är en del av det riksomfattande nätverket Förbundet Tillsammansskapet, som stod som arrangör. Deltog gjorde också Kommunal i Eskilstuna, genom sin ordförande Magnus Eriksson.

För Tillsammans för Eskilstuna talade Nathalie Söderberg. Hon knöt ihop nedskärningarna inom den offentliga vården med privatiseringarna och bolagsprofiterna.

– Det påstås att i pengar skulle det ha kostat 15 miljoner att behålla BB i Sollefteå till gagn för människorna där. Bolaget Attendos vinst var förra året 649 miljoner! Skattepengar som handlar i rika människors fickor istället för att komma vården till godo.

Nathalie Söderberg menade att partierna svikit vanligt folk och stora delar av väljarna.

– Vanligt folk vill inte ha mer privatiseringar och bolagsstyre. De vill ha mer demokratisk styrning, och mer jämlikhet, underströk hon med kraft.

Och mötets andra talare, Magnus Eriksson, höll med.

– Vår fackliga organisation har en klar ståndpunkt. Vinsterna inom välfärden, inom vård skola och omsorg, ska bort.

På eFOLKETs fråga efter mötet om inte Kommunals högsta ledning på senare sänt ut lite tvetydiga signaler, och antytt att bolagen skulle kunna få finnas kvar inom delar av välfärdssystemet, svarade Magnus Eriksson att han noterat svajiga uttalanden.

– Men vi har ett kongressbeslut i den här frågan. Och det är tydligt!

Foto: Rolf Waltersson och LL

You May Also Like