Manifestation för de asylsökande ungdomarna

Den 26 oktober, i kylslaget väder, samlades fyra ideella föreningar till manifestation under parollen ”Låt ungdomarna stanna i Eskilstuna!”. Med ”ungdomarna” menades alla asylsökande ungdomar i Eskilstuna.

Manifestationen ägde rum utanför Eskilstuna stadshus. Varför just denna plats? Jo, därför att manifestationen riktades till de som under denna dag samlades till möte inne i stadshuset – kommunfullmäktiges ledamöter. Och varför skulle inte ungdomarna få stanna i Eskilstuna? Jo, därför att alla asylsökande som fyllt 18 år ska hanteras av staten, vilket betyder vistelse på något av Migrationsverkets anläggningar. I Eskilstuna kommun finns inte någon sådan anläggning.

Manifestationens fyra föreningar var: Tillsammans för Eskilstuna, Ensamkommandes förbund Eskilstuna, Rädda barnens ungdomsförbund Eskilstuna och Föreningen eFOLKETs Vänner. Uppslutningen bedöms ha vart kring 30 deltagare. Flygblad delades ut till Eskilstunas folkligt valda representanter, under deras väg in till månadens fullmäktigesammanträde. En, med parollen påmålad, banderoll hölls upp av två deltagare, ståendes framför stadshusets entré.

Tidigare har en uppslutning lärare, som jobbar med ensamkommande, skickat ett öppet och kritiskt brev till Eskilstuna kommunfullmäktige ( läs detta brev, som finns publicerat på efolket.eu). Manifestationen delade dessa lärares kritik, som menande att det är inhumant att slita upp ungdomar som stadgat sig i kommunen, och i många fall redan kommit långt i diverse utbildningar. Faktumet att staten tilldelat kommunen ekonomiskt stöd på 3,6 miljoner för 2017 och 1,8 miljoner för 2018, belystes såväl i lärarnas brev som bland manifestationens deltagare. Detta stöd är menat till att hjälpa kommunen ifall de önskar kunna ta hand om och fortsätta låta ungdomarna bo i Eskilstuna.

En annan sak som belystes på manifestationen var säkerhetsläget i Afghanistan, vilket är landet majoriteten av de asylsökande ungdomarna har sitt ursprung i. En mängd organisationer, till exempel Amnesty, bedömer det som helt uteslutet att skicka tillbaka människor till Afghanistan. Säkerhetsläget där är helt enkelt alldeles för farligt. Ett talande exempel, menade en av manifestationens deltagare, är att USA:s utrikesminister Rex Tillerson inte besökte huvudstaden Kabul vid sitt Afghanistanbesök, utan befann sig på en militärbas. ”Ifall en man som har hela CIA som skydd inte törs vistas på afghansk mark, hur ska då en ensam ungdom klara sig?” frågade deltagaren. Detta kan ses som en uppmaning till riksdagens politiker, om att inte skicka tillbaka flyktingar till Afghanistan, menade deltagarna.

Med dessa fakta som grund, framförde manifestationen sitt krav på att alla asylsökande ungdomar ska få stanna i Eskilstuna kommun. Kravet riktades till de politiker som av deltagarna fick uppmaningen präntad i pappersform via flygbladen de delade ut. När så lämmeltåget av politiker upphört, såg deltagarna manifestationen som avslutad.

You May Also Like