Manifestation i Eskilstuna för vården

Hundratals Eskilstuna-bor manifesterade på Fristadstorget i söndags stöd för kraven på resursförstärkningar och förbättringar inom vården.

Manifestationen var en del av en landsomfattande kampanj, med parollen ”En annan vård är möjlig”. Och den 4 september klockan 14.00 organiserades på närmare 30 platser runt om i landet demonstrationer och möten.

Bakom kampanjen har stått vårdanställda på olika orter, och även patientorganisationer och så kallade ”brukare” har varit involverade.

På Fristadstorget talade Merja Kylmämaa för patientorganisationen Atension. Hon underströk de allvarliga konsekvenserna av långa kötider för behandlingar. Magnus Eriksson från Kommunal menade att radikala förbättringar av vårdarbetarnas situation snarast måste till, och att brukarnas och de vårdanställdas intressen helt sammanfaller. Han pekade också på kravet rätt till heltidsanställningar, liksom på det låga löneläget inom sitt fack. Och hur detta också resulterar i låga pensioner.

Också Edvard Balk från arrangörsgruppen ville understryka hur patientsäkerheten går hand i hand med radikala förbättringar av vårdpersonalens villkor.
På en fråga från eFOLKET om framtida aktivitet betonade Balk vikten av att det handlat om ett landsomfattande initiativ. Alla känner stor inspiration från detta faktum.

– Manifestationerna den 4 september var förhoppningsvis början på en bred, uthållig och fruktbar kamp för förbättringar, summerade Edvard Balk.

Reporter: Tomas Widén
Fotograf: Rolf Waltersson

You May Also Like