Kraftfull protestaktion mot försämringar för funktionshindrade

Många Eskilstuna-bor hörsammade under lördagen uppropet från RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) och samlingen framför stadshuset blev en kraftfull protestyttring mot nedskärningar riktade mot funktionshindrade i Sverige.

Den direkta bakgrunden är de beslut från Försäkringskassan som lett till nedskärningar av funktionshindrades assistanstimmar. Försäkringskassans nya praxis har i sin tur sin bakgrund i ett så kallat regleringsbrev från regeringen. I detta regleringsbrev påbjuds kostnadsnedskärningar.

Under parollen “Assistans är frihet! Rädda LSS!” (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tar nu de funktionshindrade och deras organisationer strid mot nedskärningarna.

– Vi ser protestaktionen här idag som en viktig länk i vårt arbete för att sätta stopp för försämringar som skulle komma att ge väldigt allvarliga följder, säger Birgitta Rinman från organisationen FUB.

Birgitta Rinman har kommit till manifestationen tillsammans med sonen Simon.

Så oerhört mycket står på spel. För Simon betyder tillgången till personlig assistans oerhört mycket. Det handlar om hans möjlighet till ett liv med glädje!

Birgitta Rinman ser det också som väldigt positivt att aktioner av samma slag som i Eskilstuna denna lördag också äger rum på åtminstone 24 andra platser i landet.

Det bidrar också till att jag tror att förnuftet och medmänskligheten kan vinna den här striden. Jag är på den punkten faktiskt optimist, säger Birgitta Rinman med eftertryck.

Hon får medhåll från Ida Carlén från arrangörsorganisationen RBU. Tillsammans med sonen Rasmus deltar hon i en aktion som hon ser som väldigt viktig.

Många är väldigt oroliga nu, och att komma tillsammans och agera tillsammans är jätteviktigt. Samtidigt når vi ut till allmänheten. Direkt här på torget, och indirekt genom mediers rapportering. Vi känner ett starkt stöd för vår kamp, och debatt och diskussion förs ju nu inom politiken och medierna. Jag är optimist om utgången.

Talade på mötet gjorde Matz Wahlkvist från RBU. Han betonade att det leder fel att i samband med assistansen till funktionshindrade tala om kostnader.

– Det är riktigare att tala om investeringar. Investeringar i de funktionshindrades liv!

Matz Wahlkvist hade också en diskussion med kommunalrådet Mikael Edlund (S). Edlund underströk att för att nå resultat måste man trycka på underifrån inom de politiska partierna.

Mötet avslutates med att Daniel Gildenlöw värmde den vid det laget ganska frusna publiken med sin musik.

Foto: Rolf Waltersson och Jimmie Uppa.

You May Also Like