Red front for Syria

På Kristi himmelfärdsdag anordnades i Eskilstuna en manifestation under parollen ”Red front for Syria”. Antalet deltagare uppskattades till strax över hundratalet. Manifestationens tes var riktad mot det blodiga och utdragna kriget i Syrien. Fyra tal på tre olika språk hölls: svenska, engelska och arabiska. Samtliga talare betonade vikten av en fredlig utveckling och lät uppmärksamma den mängd människoliv som skördats i denna tragiska och horribla konflikt.

You May Also Like