Kolonialistisk mentalitet i medierna

Terroristdåden på Sri Lanka väcker obehagliga frågor. Inte bara den fruktansvärda brutalitet och hänsynslöshet terroristerna visat. Men också och inte minst reaktionerna i västvärlden. När likartade avskyvärda och hänsynslösa dåd skedde exempelvis i Paris var det dygnet runt sändningar på tv med direktlänk upprättad och alla var chockade...

Läs mer

Pensionerna – en klasskampsfråga

Pensionsfrågan har vuxit fram sakta, men säkert till att bli en svår politisk nöt att knäcka och en belastning för regeringen. Alarmerande siffror bestyrker att pensionsfrågan numer är politisk huvudvärk framkommen ur det nuvarande pensionssystemet där vi själva skall leka börsmäklare för att maximera vår pension i nyliberal anda...

Läs mer

Det destruktiva samhället

You raise up your head
And you ask, “Is this where it is?”
And somebody points to you and says
“It´s his”
And you say “What´s mine?”
And somebody else says, “Where what is?”
And you say, “Oh, my God
Am I here all alone?”

– (Bob Dylan, “Positively 4th Street”)

De ovan närmast surrealistiska orden från Bob Dylan ger en känsla av det som i filosofin kallas alienation...

Läs mer