Foto: Romario99 / Pixabay.

Tankar inför Första Maj.

Vad handlar Första Maj om, egentligen? Vad dess verkliga essens om vi försöker sammanfatta den i ett ord?

Solidaritet.

I mina ögon handlar det om något så enkelt som solidaritet. Samtidigt är det är ett stort och respektingivande ord och begrepp som många gör till primärt ett politiskt begrepp. Solidaritet får politiska uttryckssätt men det är i vardagen som solidaritet praktiseras.

Min mor gav mig ett klokt råd eller snarare ett rättesnöre för hur jag skulle framleva min tid på denna jord. Hon sa, med stort allvar, “vad du än gör i livet, var solidarisk” .

Vi lever i en tid då solidariteten sätts på prov. Hela samhället, världen, har stannat upp. Nu syns alla sprickorna, vi ser hur fasaden rämnar och nu är det hög tid för att praktisera solidaritet. Antingen blir vi en del av problemet eller en del av lösningen, som Black Pantherledaren Eldrige Cleaver uttryckte det. Många får sin tillvaro dramatiskt ändrad. En del försöker kanske t.o.m. utnyttja det som är för handen och sko sig.

Men solidaritet handlar om att vi tillsammans söker på bästa sätt hålla ut. Vi kanske var och en måste i solidaritetens namn avstå från det som för några få månader sedan var självklart.

Den där resan, festen, krogbesöket bara för att skydda och stoppa så långt det är möjligt att vår släkting, vän, granne eller medmänniska inte ska drabbas av den farsot som rider vår värld likt en mara.

Många kommer att förlora jobbet, blir arbetslösa och får sin tillvaro totalt slagen i spillror. Då är det självklart att vi ska tillsammans hjälpa vår medmänniska att komma på fötter i den kris som ofelbart kommer.

Nyliberalismens misslyckande framstår som det skadliga den är. Men tillsammans kan vi ändra det. Vi kan återupprätta ett samhälle som i grunden bygger på solidaritet.

Egoismens tidsålder dog med ett virus som nu skördar våra misstags tribut.

Första Maj handlar inte om att i första hand visa upp sitt partis fana – det handlar om solidaritet och 2020 om att börja bygga en annan och bättre värld – en värld med rättvisa, jämlikhet och solidaritet som dess mål.

Martin Luther King sa en gång att “vi måste lära oss att leva tillsammans som bröder annars kommer vi att tillsammans att förgås som dårar.”

Låt Första Maj 2020 bli början på slutet på dårarnas tidsepok och de viktiga första stegen till en solidarisk värld.

Ingemar E L Göransson

You May Also Like