Bild: Bernd Volkmarsen / pixabay

Den nödvändiga kampen mot våldseländet måste vara långsiktig

På någon månad har tre gängrelaterade mord skett i Linköping. Det är enligt polis och media två gäng som slåss om den lokala narkotikamarknaden. I förra veckan sköts Bandidos ansvarige för knarkaffärerna ner på en restaurang mitt i lunchrusningen.

På onsdag kommer mammor/kvinnor från olika stadsdelar demonstrera mot det accelererande våldet.
Hur har det kunnat bli så här? Det finns lika lite ett enkelt svar på det precis som det inte finns något enkelt svar på hur det ska stävjas.

Det finns ekonomiska och sociala orsaker. Det har vuxit fram ett eländes klassamhälle i spåren av nyliberala nerskärningar. Det är givet om människor står utanför samhällsgemenskapen får det konsekvenser, vilket är självklart. När ungar inte kan få studiero hemma på grund av trångboddhet gör att de lämnar skolan med ofullständiga betyg. Att engagerade lärare inte ges möjlighet att göra sitt pedagogiska värv på grund av att skolan blivit business. När arbetsgivare sållar bort sökande med utländska namn bidrar det till uppgivenhet. När människor förlorar framtidstron och grips av uppgivenhet då växer gängen fram som ett alternativ när allt annat verkar meningslöst.

Visst, lagen ska följas, men när lagarna inte räcker till för vår tids brottslighet eller när poliserna tvingas till att ägna oproportionerligt mycket tid administrativa sysslor. Eller att lagtolkningen lämnar övrigt att önska. När medelklassen och överklassen köper gängens knark för att snorta eller röka på när det är helg. Försvinner marknaden försvinner den ekonomiska basen för gängens knarkhandel. Det finns heller inget stöd för tesen att längre straff minskar brottsligheten. USA är ett avskräckande exempel. Däremot gör sociala insatser nytta som när NY införde fri abort som innebar att rekryteringen till gängen försvårades då tjejerna försvann från gängen och det blev inte lika attraktivt att fångas upp av gängtillhörigheter.

Det finns inga enkla svar, men givetvis är det som sker nu i direkt konflikt med rättsstaten och medborgarnas rätt till trygghet.

Tror att mammornas demonstration är ett litet steg åt rätt håll – att medborgarna isolerar våldsverkarna och visar nolltolerans mot våldet och kriminaliteten samtidigt som polisen får en chans att göra sitt jobb utan att klåfingriga omorganisationer river upp fungerande strukturer eller skapar ännu mer oreda.
Som sagt, det finns inga enkla svar eller lösningar. Det måste till en långsiktig politik samtidigt som vi hanterar nuet.

Ingemar E L Göransson,

Linköping, 30 augusti 2021

Domkyrkan, Linköping. Foto: Aurielle Luylier /pixabay

 

You May Also Like