Bild: Jill Wellington / pixabay.

Några akuta reformer som inledning till en genomgripande samhällsomdaning för jämlikhet

Regeringen ger företagen det ena efter det andra stödpaketet. Detta för att rädda ekonomin att inte krascha helt i följd av corona-krisen.

Men det är nödvändigt att hålla uppe konsumtionen annars blir räddningspaketen en upprepning av bankakuten under finanskrisen.

Delvis måste skattepengarna säkras i form av ägande, lite av Obamas sätt att rädda GM.

Här är vad jag ser som tio rimliga förslag inriktade på konsumtionen och löntagarna:

  1. En kraftig höjning av den allmänna grundpensionen till 15.000 kr/månad.
  2. Höjning av bostadsbidraget med minst 30%.
  3. Höjning av barnbidraget med flerbarnstillägget med 30%.
  4. Fasa ut privatiseringarna inom välfärdssektorn och återför vård, omsorg och skola i offentlig regi. Därmed försvinner också vinstintresset.
  5. Åternationalisera järnvägen och starta upp omfattande infrastrukturprojekt.
  6. Besluta om att a-kassan och socialförsäkringarna  inom en mandatperiod skall motsvara 80% av förlorad inkomst. Taket måste sättas i systemen så att den absoluta majoriteten verkligen får 80%. När det gäller a-kassa, sjukbidrag och sjukpenning med omedelbar verkan.
  7. Stärk löntagarnas rättigheter och lagstifta mot alla former av otrygga anställningar. Trygga löntagare vågar konsumera och det skapar tillväxt. Skrota alla idéer om försvagning av LAS.
  8. Skapa en statlig folkbank som har till uppgift att finansiera vanliga människors lånebehov.
  9. En skattereform som bygger på progressivitet, utjämning och ökad rättvisa.
  10. En omfattande satsning på folkbildning och vuxenutbildning för att möta behoven som arbetsmarknaden kommer att krävas efter och för att klara den djupa krisen. Men också för att stärka demokratin och integrationen.

Dessa förslag är för att minimera krisens härjningar och förhindra att den utvecklas till en depression. Det måste också börja skissas på en långsiktig strategi för att ta fram ett efterkrisprogram att sjösättas efter krisen har ebbat ut.

Det finns säkert fler idéer men det här är några förslag som är de viktigaste för att förändra politikens inriktning för klara den nuvarande krisen.

3 maj 2020

Ingemar E. L. Göransson

You May Also Like