Gretas kamp är förvisso en rungande uppmaning till arbetarrörelsen att målmedvetet och kompromisslöst utmana girighetens destruktiva och mörka krafter. Foto: H.Foste Hjälte / eFOLKET.

Nyårskrönika

Det har gått 20 år av det nya århundradet också samtidigt av det nya årtusendet. Det har inte varit något bra varken 2019 eller årtiondena sedan år 2000. Vi var många som hoppades på ett uppbrott från nyliberalismen, men fick istället en nyliberalism som körde i väggen och röjde vägen för högerpopulism genom att de radikala, eller förmodade radikala krafterna backade och backade och backade in absurdum.

Det vi nu upplever är den värsta mänskliga och politiska krisen sedan andra världskrigets början då högerextremismen var det stora hotet mot mänskligheten. Samma ruttna politik som då representerar de olika högerextrema och högerpopulistiska krafterna som gör sig breda . Alla problem klandras “dom” för, vilket skall då vara muslimerna, judarna, utlänningarna, romerna, araberna eller vilka som finns tills hands att lägga skulden på beroende på var de skuldbeläggande och deras gelikar befinner sig i geografin.

De må heta Donald Trump, Boris Johnsson eller för den delen Jimmie Åkesson. Gemensamt har de hatet, klimatförnekelsen, avskyn för fattiga och vanliga arbetare. Och framför allt hatar de organiserade och kämpande arbetare! De borgerliga populisterna säger en sak, men gör tvärtom! De är falska profeter, de har tagit lögnen på entreprenad medan de demokratiska politikerna i alltför stor uträckning duckar och konflikträdda hukar bakom meningslösa deklarationer.

Men var finns hoppet? I arbetarrörelsen, om den tar strid för och med ungdomsgenerationen, Greta-generationen, som likt stormsvalor söker väcka den insomnade till åren komna. Vi kan inte längre tillåtas oss att i vår bekvämlighet låta dessa rabiessmittade hundar som hetsar mot flyktingar, “utlänningar”, fattiga och alla som önskar ett bättre liv. Vi i Europa och västvärlden har en skuld att betala sedan vi kolonialherrar utplundrade deras länder, tog deras medborgare till slavar, förstörde deras betesmarker och livsbetingelser.

Det vi upplever nu av folkvandring är vårt, Europa och västvärldens, skuld efter kapitalismens löpande amok i deras värld. Utnyttjandet och utsugningen av arbetare som sker dagligen är helt i linje med det koloniala och imperialistiska arvet.

Jag har ingen som helst “förståelse” för rasister, fascister och charlataner likt Trump, BoJo eller för den delen “Jag-vet-inte” Åkesson. Mitt tålamod är slut. Tiden för prat måste ersättas med handling.

Låt oss göra 2020 till året och inledningen på årtiondet då det vände. Då humanismen, solidariteten, jämlikheten och rättvisan blev politikens och mänsklighetens självklarhet!

Låt oss göra det tillsammans!

Ingemar E. L. Göransson

You May Also Like