Framtidens Järnvägar: Den aktuella snabbtågsatsningen skulle allvarligt öka klyftorna

Replik till Margareta Björks inlägg om höghastighetståg

Margareta Björck och jag är överens om att vi behöver satsa mer på järnväg av främst klimatskäl. Vi är också överens om att det … Läs mer “Framtidens Järnvägar: Den aktuella snabbtågsatsningen skulle allvarligt öka klyftorna”

Läs mer

Insändare: Tillitsbaserad styrning och ledning istället för panikåtgärder

Många kommuner dras med stora underskott. Både utbildnings- och socialförvaltningar redovisar stora underskott och mången enig kommunstyrelse har beslutat att dra i nödbromsen. Ofta tar man till inköps- och anställningsstopp som … Läs mer “Insändare: Tillitsbaserad styrning och ledning istället för panikåtgärder”

Läs mer