RW: avfotograferat från skärmen.

Om väljarna får välja

Jag kollade Agenda söndag 4 september. Ett inslag handlade om vad väljarna tycker är de viktigaste valfrågorna.

Enligt en opinionsundersökning ser väljarnas “rankinglista” ut så här:

  • Politiska sakfrågor
  • Ideologi
  • Framtidsvisioner
  • Regeringsbildningen
  • Partiledare

Något förvånande kan tyckas. Politiska sakfrågor diskuteras och debatteras i varenda utfrågning och partiledardebatt. Enligt min mening ganska ensidigt. Det finns inte en enda utfrågning eller debatt där man INTE tar upp gängkriminalitet, skjutningar och integration.

Dessa frågor är naturligtvis viktiga. Men måste det vara ett ämne vid varenda partiledardebatt och utfrågning? Dessutom denna koppling till integration som om kriminalitet är något ärftligt som ligger i generna och att vissa invandrargrupper är födda med med kriminalitet i blodet.

Däremot är nästan aldrig frågor om anställningstrygghet och andra anställningsvillkor på arbetsmarknaden något som tas upp. Påtvingade deltider, timanställningar och annat
Inte heller exploateringen av utländsk arbetskraft där det ofta ligger kriminalitet som lurar i bakvattnet.

De ökande klassklyftorna och skillnaden mellan fattiga och rika är heller ingen fråga som intresserar de som planerar dessa utfrågningar och debatter.

Frågan om internationell solidaritet och hur man ska förhålla sig till de stora globala klyftorna mellan fattiga och rika länder tas upp och hur den rika världen exploaterar och suger ut den fattiga.

Frågan om kapprustning och kärnvapenhot är också i det närmaste tabu och kommer i bästa fall upp som en bifråga i samband med Sveriges Nato-ansökan och vilka eftergifter beträffande utrikes- och säkerhetspolitik som Sverige måste göra för att godkännas som Nato-medlem.

Att ideologi kommer som nummer två är intressant och positivt och visar att partierna, men framför allt de som sätter dagordningen för debatter och utfrågningar, helt har “missat målet”. Det finns en hunger efter ideologier. Kapitalism, socialism, liberalism, konservatism och så vidare.

Likaså framtidsvisioner. När hade vi debatter och utfrågningar som handlade om framtidsvisioner? Hur vill vi att ett framtida Sverige, ett framtida Europa och en framtida värld ska se ut?

Regeringsbildningen tjatas det om dagligen som om det vore ett presidentval mellan de röd-gröna och de blå-bruna.

Jag tycker att väljarna ska rösta på det parti de tycker är bäst, eller minst dåligt. Sedan är det upp till riksdagen att hantera regeringsfrågan utifrån mandatfördelningen mellan partierna.

Alltför mycket “taktikröstande” innebär att man egentligen inte vet vad väljarna tycker innerst inne.

Partiledarna som nummer fem på rankinglistan har jag inga synpunkter på. Vet inte riktigt vad som avses. Det enda jag kan säga är att det är för stort fokus på partiledarna. Det finns andra inom samtliga partier som förmodligen har annorlunda saker att säga. Men de får aldrig någon möjlighet att komma till tals.

Varför inte som omväxling debatter och utfrågningar av partiernas vice ordföranden? Eller debatter och utfrågningar av partiernas talespersoner inom respektive ansvarsområden?

Om den här enkäten stämmer med verkligheten betyder det att betyder det att de som sätter dagordningen för den politiska debatten har underskattat vad väljarna trycker är viktigt och vad de vill veta.

Rolf Waltersson

You May Also Like