RW har fotat alla förekommande bilder från tv skärmen.

Utfrågningen av Magdalena Andersson – utfrågarna missade öppet mål

Jag bänkade mig framför dumburken utrustad med penna, anteckningsblock och kamera för att se och höra utfrågningen av statsminister Magdalena Andersson. Utfrågare var “parhästarna” Anders Holmberg och Camilla Kvartoft.

Jag hade inga höga förväntningar. Jag räknade med att det i stort sett skulle bli samma gamla frågor och samma gamla svar som i alla andra utfrågningar och debatter.

Möjligen en naiv förhoppning att man skulle ställa den fråga Magdalena Andersson inte kunde eller ville svara på vid utfrågningen i Ekots partiledarutfrågning 9 augusti. Då svarade hon inte på om det är rätt att kräva frigivning av HDP-ledaren Selahattin Demirtas som sitter i fängelse tillsammans med 5 000 andra politiska fångar i Turkiet:

Jag är inte insatt exakt i detaljerna i bakgrunden om Ann Lindes uttalande och bakgrunden till hans fängslande, så jag hade velat bakgrundskolla upp det innan jag svarar på frågan”.

Frågan ställdes den gången med anledning av att utrikesminister Ann Linde krävt att Demirtas ska friges. Socialdemokraterna har sett det kurdiska partiet HDP som sitt systerparti. Därmed kan den fängslade HDP-ledaren ses som Magdalena Anderssons partiledarkollega.

Men jag ska kommentera utfrågningen av Magdalena Andersson i kronologisk ordning och börjar med.

GÄNGVÅLDET


Första ämnet var gängvåldet och alla dessa skjutningar. Detta ämne avhandlades i 20 minuter, alltså en tredjedel av programtiden Samma frågor och samma svar som vid tidigare utfrågningar och debatter.

Statsministern räknade upp hur många fler poliser vi har, hur många lagar som har skärpts, hur många fler som “sitter bakom lås och bom” och så vidare.

Orsaken till denna gängkriminalitet är, som hon mycket riktigt påpekade, “vi har haft en utveckling med ökade klyftor” och ”vi har drivit en politik för att minska klyftorna”. Tydligen har politiken varit misslyckad eftersom både klyftorna och skjutningarna ökat.

ENERGIN


Nästa ämne var energin, som fick 10 minuter av programtiden.

Mycket handlade om kärnkraften. Ska den byggas ut eller inte? Magdalena Andersson svarade med:

Vi har ju en energimarknad. Man får bygga om man vill? Man diskuterade även vindkraften och att många kommuner sätter stopp för en utbyggnad.”

De höga elpriserna beror på att ”vi har en energimarknad” och att vi har “Putinpriser”.

IDEOLIGI

Tredje ämnet för dagen, eller snarare för kvällen, hade den spännande och ovanliga rubriken ideologi, som ägnades cirka 15 minuter.

Programledarna visade en stor projicerad bild med rubriken; “Underlagsrapporten från partiets arbetsgrupp för Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa”. Bredvid denna bild en lista med alla skattesänkningar som gynnat de med högre inkomster och förmögenheter:

Avskaffandet av förmögenhetsskatten, arv- och gåvoskatten, omvandlingen av fastighetsskatten till en kommunal avgift, och införandet av investeringssparkonto (ISK) har därtill gynnat dem med kapitaltillgångar och kapitalinkomster”.

Man kan lägga till slopandet av värnskatten som också gynnade de högavlönade mest. Summan av kardemumman – klyftorna mellan fattiga och rika ökar samtidigt som man driver “Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa”.

Men enligt statsministern beror de ökande klyftorna huvudsakligen på “en internationell utveckling”.

SJUKVÅRDEN

Fjärde och sista ämnet var sjukvården. Ett diagram visade att sjukvårdsgarantin om vård inom 90 dagar har sjunkit från 86 procent 2014 till 59 procent 2022., och att väntetiderna är längre i Norrland än i exempelvis Stockholm.

Enligt statsministern beror det på att det är lättare att rekrytera läkare till storstäderna än till “glesbygden”. Och så är det kanske. Hon talade också om att arbetsmiljön måste bli bättre för att man ska kunna rekrytera och behålla sjukvårdspersonal.

Eftersom sjukvården ligger under regionernas ansvar borde kanske sjukvårdsfrågor främst diskuteras och debatteras med ansvariga regionpolitiker. Men staten kan “hjälpa till” med finansieringen. Kan inte vara lätt för en statsminister att svara på detaljfrågor om sjukvården i våra 20 landsting som numera heter regioner.

SLUTKLÄMMEN

Sist i programmet får Magdalena Andersson, liksom övriga partiledare, ta ut sin regering, sitt lag. Vilka vill man helst lira tillsammans med?

Här överraskade hon med att vilja väcka liv i det döda januariavtalet genom att önska en regering bestående av S, Mp, C och L. Hon räknar med att kunna värva tillbaka tillbaka L från det blå-bruna laget. Samma liberaler som nu är ute på valturné tillsammans med Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet visade att man inte är regeringsdugligt därför att man” viftat med PKK-flaggor” under politikerveckan i Visby.

Om programledarna varit “på hugget” hade de här ställt den naturliga följdfrågan till Magdalena Andersson:

“Nu har du Magdalena Andersson haft två veckor på dig att bakgrundskolla Ann Lindes uttalande. Tycker du att Selahattin Demirtas ska friges?”.

Naturligtvis ställdes inte den frågan. Jag har noga följt media sedan utfrågningen av Magdalena Andersson i Ekot 9 augusti. Jag har inte hittat någon som ställt frågan igen till statsministern.

Kan det bero på anpassningen till Erdogan för att bli “godkänd” av honom som Natomedlem? Eller är det bara en illasinnad konspirationsteori att tänka så?

Rolf Waltersson

You May Also Like