Bildklipp från malardalstrafik.se

Insändare: Värna om kommunernas invånare

Beställaren av Mälardalstrafiken (Mälab) har angett i kravspecifikationen att priserna ska vara bärkraftiga och hållbara. Man kan tolka detta utifrån två perspektiv: bärkraftigt så att personalen i samtliga ingående led och underentreprenörer får rimliga löner, en rimlig löneutveckling och rimliga pensioner; och hållbart så att man kan välja att använda metoder som inte förstör den planet vi bor på när man inhandlar det som går åt för att bedriva tågtrafik, vilket är allt möjligt ifrån kaffemuggar via uniform till smörjmedel och glasputs. Eller så kan man tolka det som att priset ska vara så lågt som möjligt så att beställaren kan ha kvar så mycket som möjligt till annat och så att operatören inte går back på sitt eget anbud. Vi vet inte hur MTR har tolkat, men förvaltningsrätten ger SJ AB rätt i att upphandlingen måste göras om p.g.a. att kravspecifikationen var otydlig i den punkten.

I väntan på detta kunde Mälardalstrafik ha gjort en direktupphandling för trafiken 2022-2023 med SJ AB. Isåfall hade man helt enkelt skjutit upp en förändring. Istället har man valt att direktupphandla trafiken av MTR. Skulle MTR inte kunna lägga ett hållbart och bärkraftigt pris nästa gång, så byter man alltså operatör igen.

Avtalet kan sägas upp fram till första maj om vi är rätt informerade. Vi skulle vilja be Mälab att fundera över konsekvenserna för sina egna kommuninvånare som jobbar inom sektorn med att hoppa runt mellan olika arbetsgivare titt som tätt. Det berör inte bara oss som syns mest: tågvärdar och lokförare. Det berör även reparatörer, administrativ personal, städpersonal, ingenjörer, IT-tekniker etc. etc.

Det är otroligt frustrerande att behöva uppfinna hjulet på nytt när man återigen behöver börja från noll med att t.ex. ta fram rimliga åtgärder med sin arbetsgivare mot våld på tågen. Även resenärer känner en oro vid en övergång, och trots att trafiken på ett eller annat sätt kommer att köras så blir det sämre kvalité under övergångsperioderna.

Upptågets trafiksystem (som kommer att länkas in i Mälardalstrafiken) kommer nu att fortsätta att köras av nuvarande operatör, Transdev, i väntan på klarare besked kring vem som i slutändan kommer att vinna upphandlingen.

Det är frestande att välja det billigaste alternativet så fort man får möjlighet, men genom att Mälardalstrafiken direktupphandlar trafiken från MTR så finns en möjlighet att personalens hälsa och resenärernas säkerhet påverkas negativt.

Styrelsen Seko Klubb Mälartåg

You May Also Like