Insändare: Led ut Ledin!

Chocken börjar lägga sig efter att en välbetald tjänsteman i Eskilstuna kommun, skrev en debattartikel i Eskilstunakuriren i september.

Artikeln författades i tjänsten av en utvecklingscoach på Barn- och utbildningsförvaltningen. En coach bör vara modern och ha ett positivt tankesätt som leder framåt. Ett ljus i tunneln, en reflex i mörkret. En modern energisnål LED-lampa som inte är en energitjuv. Ledstjärnan måste liksom alla anställda följa de lagar som gäller i arbetet, som opartiskhet enligt förvaltningslagen. Ett framåtsyftande uppdrag kan inte innebära att kasta pärlor, pennor och sudd på motståndslaget. Uppdraget kan liknas vid en modern LED-lampa. Gamla glödlampor ska snarast bytas ut.

Den tjänsteman som är satt att vara ledstjärna skriver om dåliga föräldrar han mött i sitt yrke. Det verkar bakåtsträvande att skylla Eskilstunas skolmisslyckanden på dåligt föräldraskap. Vad är egentligen, ett modigt föräldraskap? Hur ska nytänk hos rektorer implementeras av coacherna med detta förlegade synsätt? Vad är ett modigt ledarskap? Att anklaga föräldrar?

Finns en uppdragsbeskrivning för coacherna? Kan man någonstans ta del i vad de kostar kommunen och vad det har lett till? Föräldrar till barn med indragna elevassistenter skolpersonal som förlorat sina arbeten undrar: Vore det inte en bättre satsning att anställa specialpedagoger eller låta elevassistenterna arbeta kvar?

Ordet coach kommer från ungerskans Kocs, den by som på 1500-talet var kända för sina speciellt välgjorda vagnar som fraktade människor från en position till en annan. Coachen ska stå för ett positivt och kreativt samarbete mot nya möjligheter och potential. Förhållningssättet ska vara positivt, öppet och neutralt till omgivningen.

Därför summerar vi: Ledsam läsning. Luddigt och lamt ledarskap. Liknar ledstjärnans lektyr ledningens ledord? Ledsna föräldrar lider. Lekstuga med lagen. Ledstjärnan låtsas leda.

Led ut Ledin!

Pärlugglan/Ledhunden

You May Also Like