Alla foton: RW. Debattdeltagarna från vänster: V, M, S, MP, L, KD, SD, C samt debattledare från Sörmlands media.

Kulturdebatt på Stadsbiblioteket

En debatt där alla var överens. Så beskriver jag den kulturdebatt som anordnades av Eskilstuna Stadsbibliotek på måndagen 5/9. I panelen satt företrädare för samtliga partier.

Politikerna var rörande överens om att Eskilstuna bör få ett kulturhus. Vad detta hus ska innehålla var inte kristallklart, men att det ska bestå av en blandning av kommunal och privat verksamhet rådde det inga oenigheter om.

Kommunen ska inte detaljstyra kulturhusets innehåll och inte heller finansiera kostnaden som beräknas landa på 700-1 000 miljoner kronor, var budskapet från den politiska ensemblen.Istället ska privata aktörer stå för kostnaderna. Hur detta ska gå till kan vi än så länge bara spekulera kring.

Att vår stad ska ha en kulturskola var våra politiker också eniga i. Ifall denna skola ska vara gratis eller inte var väl egentligen kvällens enda politiska meningsskiljaktighet. Den borgerliga sidan vill, till skillnad från den rödgröna, inte göra kulturskolan kostnadsfri.

Värt att nämna som avslutning är ett par utstickande kulturpolitiska förslag från V och SD.

Vänsterpartiet vill att Eskilstuna lånar konceptet “Open-art” från Örebro. Open-art går ut på att konstverk ställs ut fysiskt på olika platser i staden för öppen, offentlig och kostnadsfri betraktelse. Konstverken plockas bort när Open-art avslutas för säsongen.

Sverigedemokraterna vill att Eskilstuna bygger en epa-park. En mötesplats för förare av epa-traktorer helt enkelt. Var denna park ska ligga eller hur den ska byggas specificerades inte.

Publikmässigt var salen i biblioteket fullsatt. Tillsynes lockas folk av att lyssna till politiker som diskuterar ett ämne som sällan lyfts i den övriga politiska debatten.

Linus Bouvin

You May Also Like