Bild: Alexander Rahlén, eFOLKET.

Överåklagaren: Ingen överprövning av Palme-åklagarens nedläggning av utredningen

På en presskonferens den 10 juni namngav Krister Petersson den sedan länge avlidne Skandiamannen som sannolik mördare av Olof Palme utan att kunna redovisa någon som helst hållbar bevisning.

Överåklagare Lennart Guné på Åklagarmyndigheten har beslutat att inte ta upp Krister Peterssons beslut till överprövning.

– Ingen av de personer som har begärt överprövning har en sådan anknytning till den nedlagda förundersökningen att det motiverar en prövning i sak av åklagarens nedläggningsbeslut. Vid en samlad bedömning anser jag inte heller att det föreligger sådana särskilda skäl som motiverar att ärendet nu tas upp till granskning, säger han på myndighetens hemsida.

Gunnar Wall, som är en av Sveriges mest kunniga i Palmeutredningens alla turer genom åren, skriver på sin blogg att något annat var inte var att vänta i denna första runda.

– Men det skulle vara mycket förvånande om detta blir sista ordet om saken, framhåller han och påpekar att JO nu utreder frågan.

eFOLKET har tidigare skrivit om att JO, riksdagens ombudsmän, inlett en utredning om Krister Peterssons hantering av frågan.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like