JO utreder Palmeåklagarens utpekande av Skandiamannen

JO, riksdagens ombudsmän, utreder rättssäkerhetsfrågor med anledning av att åklagaren Krister Petersson på presskonferensen den 10 juni namngav den s.k. Skandiamannen som misstänkt för mordet på Olof Palme.

Krister Petersson motiverade beslutet att lägga ned Palmeutredningen med att den misstänkte var avliden sedan länge.

– Åklagarens uttalanden reser frågor om den misstänktes intressen togs till vara vid pressträffen och om omständigheter som talade till den misstänktes fördel lyftes fram på ett tillräckligt sätt, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant.

En förundersökning ska bedrivas objektivt. Omständigheter och bevis ska beaktas oavsett om de är till den misstänktes nackdel eller fördel. En förundersökning ska också bedrivas så att ingen onödigt utsätts för misstanke. Hur Krister Petersson resonerade kring det här vill JO ha svar på?

JO är också frågande till att Krister Petersson namngav personen och samtidigt angav skälig grund för misstankarna – den lägsta nivån för att en person ska kunna misstänkas för brott.

Krister Peterssons intervju i tv-programmet Veckans brott i februari 2020 väcker också undran då han ganska tydligt signalerade att mordet på Olof Palme snart skulle vara löst. Påverkade det vad han kom att framföra på presskonferensen?

Åklagarmyndigheten ombeds svara JO senast den 16 november 2020.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like