V-ledningens militaristiska vägval måste avvisas!

År 2018 slussades 60 miljarder av medborgarnas inbetalade skatter till krigsmakten. Nu ligger det årliga beloppet på cirka 127 miljarder – 2 procent av BNP (bruttonationalprodukten) – och 2030 ska det ha nått 185 miljarder, en tredubbling sedan 2018!

Tidölagets företrädare har triumferande påpekat att alla åtta riksdagspartierna står bakom försvarsberedningens förslag till krigsbudget. Även medierna har nogsamt fäst uppmärksamhet på att de såsom nedrustningspartier betraktade Vänsterpartiet och Miljöpartiet hoppat på tåget. Ja, visst är det uppseendeväckande – men framför allt tragiskt.

Hur motiverar V:s och MP:s ledningar uppslutningen bakom miljardrullningen till det militärindustriella komplexet?

Man försöker motivera uppslutningen genom att peka på Putin-regimens överfall på Ukraina, och hävdar att detta skakat om spelbrädan. Men det håller inte.

Putins överfall öppnade portarna för den extrema rustningsorgie som NATO-sidan nu kan ägna sej åt. En våt dröm för inte minst svenska moderater och liberaler, men också för hela det militärindustriella komplexet i Väst. På detta sätt skapade Putin-regimen inte bara lidande för Ukrainas folk, och för ryssar som blir till kanonmat. Den kapitalistiska Putin-regimen har också gett den västliga kapitalistiska militarismen en historisk möjlighet att flytta fram sina positioner.

I Ukrainafrågan har USA och Västeuropa försökt posera som motståndare till rysk expansion och som demokratins försvarare. Man har till och med börjat använda ordet imperialist om sin motståndare. Lite vågat med tanke på USA:s, Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands historia. Visst är Ryssland idag också kapitalistiskt och imperialistiskt, men detta gäller förvisso även NATO-sidan. Man behöver inte ens gå tillbaka i historien för att ovedersägligt bevisa detta.

I likhet med högerfalangen inom den europeiska arbetarrörelsen, som inför första världskriget slöt upp bakom borgerliga regeringars krigsbudgetar, så lägger sig nu V-ledningen platt för militarismen.

Därigenom bidrar V-ledningen till att öka krigsfaran.

Precis som våra föregångare säger vi:

Ungdomen ska inte föras till slaktbänken för att offras för kapitalherrarnas geopolitik och profiter!

V-ledningen har inte bara ställt sig bakom miljardrullningen till det militärindustriella komplexet. Ställningstagandet innebär också en uppslutning bakom NATO och Pentagon. Försvarsberedningens rapport har titeln Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad. Därmed har man velat understryka att politiken för alliansfrihet är stendöd.

Tidölagets partier och S hade naturligtvis helt rätt när de på presskonferensen, i samband med presentationen av rapporten, underströk att de militära satsningarna skall ses mot bakgrund av de krav som NATO-medlemskapet och NATO:s ledning nu ställer på den nya medlemmen Sverige.

Den svenska regeringen har också slutit avtal direkt med USA, och därför betyder “allierad” i rapportens titel inte bara allierad inom NATO, utan också allierad med Pentagon och Vita Huset.

Ett uttryck för alliansen med USA är det så kallade DCA-avtalet, som inom kort kommer upp för att klubbas igenom i Sveriges riksdag.

DCA-avtalet ger USA rätt till “obehindrad” tillgång till 17 svenska militärbaser. De ger också USA-militär rätt till att operera utanför militärbaserna, i basernas “närområde”. Ja, avtalet går längre än så! Det stipulerar också att under “exceptionella” omständigheter ska USA-militär också ha rätt att att operera utanför basernas närområde. Vilket naturligtvis kan, och säkert bör, tolkas som en rätt för USA att på eget initiativ kunna operera varsomhelst i Sverige.

När V:s representant i försvarsberedningen Hanna Gunnarsson på presskonferensen i en bisats lade till att partiet var emot NATO-anslutningen och DCA-avtalet handlade det om ett skamlöst hyckleri. Gunnarsson och V-ledningen vet mycket väl att NATO-anslutningen kommer att ligga fast när militärbudgeten spikas. Detsamma gäller DCA-avtalet.

Hanna Gunnarsson sa inte att hennes parti ställer bakom miljardrullningen under förutsättning att NATO-medlemskapet rivs upp och DCA-avtalet avvisas av Sveriges riksdag. Därför innebar V:s uppslutning bakom miljardrullningen ett Ja till stärkandet av en NATO-krigsmakt i allians med – ja, i servilitet underkastad – USA!

V-ledningen menar därför inte en sekund allvar med fraserna om NATO och DCA-avtalet. Hyckleriet måste betecknas som gränslöst!

Vår förhoppning står till partiets medlemmar, och att den i maj instundande partikongressen ser till att partiet avvisar den väg som ledningen nu pekat ut.

Ledstjärnan måste – även för Vänsterpartiet – bli parollen:

Inte en kvinna, inte en man, inte en krona till den svenska NATO-krigsmakten!

Läs också:

Ytterligare miljardrullningar till den militära kapprustningen – eFOLKET, 27 april 2024.

Moskvastudenter protesterar mot Putins och universitetsledningens hyllande av fascist – eFOLKET, 26 april 2024.

Ledamot (V) av försvarsutskottet rycks med av marinens marschmusik – eFOLKET, 11 mars 2024.

You May Also Like