Johan Lindholm. Bildklipp från byggmads.se

LO-förbund skarpt kritiska till regeringens beslut om att följa Svenskt Näringslivs och PTK:s förslag till försämringar av LAS

I ett uttalande säger förbundsordförandena för Byggnads, Seko, Transport, Fastighets, Pappers, Elektrikerna och Målarna att det är sorgligt att det socialdemokratiska arbetarpartiet hellre väljer att lyssna på Svenskt Näringsliv, Centern och Liberalerna än på LO-medlemmarna.

– Vi menar att det inte finns någon partsgemensam överenskommelse att lägga till grund för det fortsatta LAS-arbetet eftersom ett enigt LO har förkastat Svenskt Näringslivs förslag. Att nu helt utestänga en stor del av Sveriges löntagare från rätten till en trygg arbetsmarknad är helt förkastligt.

– Vi sa senast förra veckan att om Svenskt Näringslivs förslag blir underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund. Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar. Det klassiska begreppet “sist in först ut” skulle få en helt ny innebörd.

Förbundsordförandena konstaterar att detta kommer att innebära en stor påfrestning för den facklig-politiska samverkan mellan LO och Socialdemokraterna.

Stefan Löfven, statsminister och partiordförande, är nöjd med regeringens beslut.

– Genom att arbeta vidare med förslagen från parterna stärker vi den svenska arbetsmarknadsmodellen och skapar förutsättningar för fack och arbetsgivare att fortsätta ta ett stort ansvar för att anpassa villkoren på vår arbetsmarknad genom kollektivavtal. Arbetsrätten ska moderniseras. Men det ska göras så att den grundläggande maktbalansen mellan fack och arbetsgivare upprätthålls.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like