Linda Palmetzhofer, förbundsordförande i handelsarbetarnas organisation, mobiliserar medlemmarna till kamp. Foto: Pernille Tofte.

Handels varslar om strejk

Handelsanställdas förbund varslar om strejk från den 13 november om man inte kommit överens med arbetsgivarna om ett nytt avtal för anställda i privata butiker, lager och e-handel.

Strejken kommer att omfatta över 5 000 anställda. Orsaken till varslet är att motparten, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, inte vill höja lönerna för anställda inom handelsbranschen i nivå med andra branscher.

–  Den här striden tar vi för att alla som jobbar inom handeln ska få samma löneökningar som anställda i andra branscher. Även de med lägst lön, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande på Handelsanställdas förbund. 

Svensk Handel har heller inte varit intresserad av att tillmötesgå kravet på tryggare anställningar för handelsarbetarna.

–  Många anställda sliter med otrygga anställningar, har sällan heltid och har därför svårare att planera sin vardag eller försörja sin familj. De har ställt upp under pandemin och gjort allt.

Arbetsgivarna kritiserar varslet med motiveringen att facket inte vill ta ansvar under pandemin:

Att ta till konfliktvapnet mitt i en allvarlig kris med osäker framtid är djupt oansvarigt, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like