Bild: Pete Linforth / pixabay.

Sveriges krigsmakt eskorterar USA-flyg med militär insatsstyrka genom svenskt luftrum

Den svenska krigsmakten deltar just nu i flygoperationsövning med förband från USA och Nato. Gripenplan eskorterar och skyddar en militär insatsstyrka som passerar över Sverige och Östersjön på väg mot Estland. Försvarsminister Peter Hultqvist är mycket nöjd.

Amerikanskt stridsflyg lyfte från sin bas i England på fredagsförmiddagen. När styrkan närmade sig Sverige möttes den av svenska Gripenplan.

Vi kommer att se till att den här insatsenheten kan nå sina mål. Vi ser till att göra vårt jobb över svenskt territorium så att de får en säker passage, säger överbefälhavaren Micael Bydén till Dagens Nyheter.

Flyginsatsen är en del av en större övning som US-amerikanska specialförband genomför på olika platser i södra och mellersta Sverige under några veckor.

Försvarsminister Peter Hultqvist är glad över att det militära samarbetet med USA blir ännu tätare.

– Den övning vi genomför med USA är en omfattande övning som handlar om försvaret av Sverige – men ingår i ett samlat säkerhetspolitiskt pussel när det gäller vårt närområde. Det handlar om att bidra till stabilitet och säkerhet i vår del av Europa.

Förutom specialförband från USA:s flygvapen deltar arméns Gröna baskrar och marinens Navy Seals.

Navy Seals. Bild från asiiatime.com. Credit: WKAR.

Specialförband är en resurs som kan sättas in väldigt tidigt i en konfliktsituation och få en viktig effekt. Kan man då samverka med specialförband från andra länder i ett tidigt skede så är det naturligtvis en fördel, säger Peter Hultqvist.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like