Skandiahuset och mordplatsen

Mordet på Olof Palme – Är huvudspåret Sydafrika-Stay Behind-Skandiamannen?

I dagens (21/6) Expressen finns en helsidesartikel med rubriken “Mäktiga nätverket hade hemligt kontor i Skandiahuset – Palmeutredarnas heta spår – in i det sista”.

Med nätverket avses den NATO-kontrollerade CIA-skapelsen Stay Behind. Artikeln innehåller inget nytt. Ända sedan 90-talet, då nätverkets existens blev känt,och mordiska aktiviteter i flera europeiska länder under 1980-talet avslöjades, har röster höjts för att Stay Behind måste granskas av Palme-utredningen. Också eFOLKET har i flera artiklar återkommit till misstankarna om Stay Behind’s inblandning i Mordet på Olof Palme. Liksom vi även påpekat en möjlig koppling av Skandiamannen till det hemliga NATO-nätverket.

Artikel i Expressen utgår i första hand ifrån att Skandiamannens arbetsplats, det så kallade Skandia-huset på Sveavägen, varit högkvarter för den svenska sektionen av Stay-Behind. Det finns också andra beröringspunkter. Skandia-mannen var grafiker, en yrkesgrupp som nätverket gärna ville rekrytera. Skandiamannen var en grafiker med stabila högervärderingar och en yrkesbakgrund inom Kungliga Armétygförvaltningen, nuvarande Försvarets Materielverk (FMV), och sådana konservativa grafiker som Skandiamannen var inte så vanligt förekommande. Hans hustru sedan 1968, samma år som han anställdes på Skandia, hade i ungdomen genom sin mor umgåtts med majoren Reinhold Geijer, chef för ett Stay-Behind-område i södra Norrland. Hon var också medlem i lottakåren och i höginkomstområdet Täby var engagemang i krigsmaktens frivilligorganisationeren liktydigt med anslutning till en miljö som var genomsyrad av aversion mot socialdemokratin och Olof Palme. Familjens nära bekant, den så kallade “vapensamlaren”, var chef inom hemvärnet i Täby. Hemvärnet i hela Stockholmsområdet var präglat av ett fanatiskt Palme-hat. Vapensamlaren hade 1948-49 genomgått militär utbildning i USA. Han hade under alla år till hundra procent försvarat USA-regeringarnas utrikespolitik och krig. Med sitt stora vapenintresse var han var en urtyp för ett av de slags människor som Stay Behind ville rekrytera.

I Täby fanns också C.G. Holm från Industriförbundet. Holm var chefredaktör för den högerextrema tidskriften Contra. Contras två huvudteman var en ständigt pågående hatkampanj mot Olof Palme och ett försvar av den sydafrikanska apartheidregimen. I Contras redaktion ingick en agent för den sydafrikanska säkerhetstjänsten, Bertil Wedin. Denne hade värvats av Craig Williamsson, som ledde mordaktioner utanför Sydafrikas gränser. Tidskriften Contra var en mycket populär bland Täbys ungmoderater. Liksom den pilkastningstavla med en nidbild på Palme som tidskriften distribuerade.

Skandiamannen var aktiv inom moderaterna, som hade egen majoritet i högerfästet Täby. Att det i Täby fanns de som anslutit sig till den paramilitära organisationen Stay Behind kan man med säkerhet utgå ifrån. Man ska också komma ihåg att Stay Behind visserligen var en en extremt hemlig organisation, men den var också sanktionerad av Försvarsstaben.

I den svenska Stay Behind-sektionens topp satt höga militärer, poliser, underrättelsechefer, näringslivsfolk och några höga politiker. Nätverkets existens var strikt hemlig. I riksdagen fanns ingen vetskap. Demokratisk kontroll helt frånvarande.

Nätverkets gräsrötter bestod till stor del av vapenfanatiker, agentromantiker, jägarutbildade militärer, högerextremt hemvärnsfolk, poliser, personer kunniga i radiokommunikation och telefonavlyssning. Det sammanhållande idé-kittet bestod av stark fientlighet mot allt vad socialism heter.

Fotfolket varpå basnivå organiserat i små celler. Ingen enskild basaktivist skulle känna till medlemmar utanför den egna cellen.

I Stockholm var cellerna sammanfogade i två grupper, Barbro-gruppen och Leon-gruppen. Barbro-gruppens ledare var den militärt utbildade radiooperatören Barbro Sagnell.

Att minst en av Stay-Behind grupperna, eller åtminstone en cell från någon av dem, var aktiv i området runt Sveavägen under mordnatten kan anses bevisat genom uppgifter från dels IB-mannen Donald Forsberg, och dels  förre statssekreteraren Ulf Dahlsten.

Det finns också två vittnesmål från mordkvällen om en walkie-talkie-grupp i vilken en kvinna ingått. Den ena observationen handlade om en grupp på Apelbergsgatan, nära Sveavägen, omkring klockan 20.30. Den andra observationen gjordes uppe på Malmskillndsgatan. Klockan var då 23.15. Gruppen svängde enligt vittnet in på Apelbergsgatan, ner mot Sveavägen. Denna observation gjordes alltså vid den tidpunkten då paret Palme inledde sin promenad hemåt, från Grand-biografen.

I Granskningskommissionens betänkande (sid. 463) finns uppgifter från en sydafrikan, knuten till apartheidregimens säkerhetstjänst, återgivna. Sydafrikanen påstår att:

 Kodordet för mordet var “Hammer”. Svenska “security agents” hade deltagit i operationen genom att kartlägga Olof Palmes rörelsemönster och vanor under veckorna före mordet. Den avdelning som dessa säkerhetsagenter skulle ha arbetat vid skulle skulle ha haft en kvinna som chef.

Källan (Riaan Stander) är problematisk, men uppgifterna likväl intressanta.

Att Stay Behind-celler periodvist spanat på Olof Palme är känt bland annat genom en intervju med en före detta agent, som Lars Borgnäs gjort i boken En iskall vind drog genom Sverige (sid. 349 f). Den före detta agenten krävde anonymitet, på grund av rädsla om livet.

eFOLKET har nyligen i en artikel redogjort för uppgifter som tyder på att ett sydafrikansk mordkommando fanns på plats i Stockholm vid tidpunkten för mordet. Och i Sydafrika har uppgifter haglat om om apartheidregimens deltagande i mordet. Källorna är före detta agenter.

Vi kommer inom kort att följa upp med nya uppgifter.

You May Also Like