Foto: Gunnar Gustafsson / eFOLKET. Skapare av bilden America First: kalhh / Pixabay. Bilden på Trump är skapad av Gerdt Altmann / Pixabay.

USA på väg mot fascism?

Kjell Andersson reflekterar utifrån en läsning av Sinclair Lewis’ roman Sånt händer inte här från 1935.

Vad skulle hända om det genomfördes en fascistkupp i USA? Den frågan ställde sig den US-amerikanske författaren Sinclair Lewis (1885-1951) i romanen Sånt händer inte här (1935).

Sinclaie Lewis föddes 1885 i Minnesota och han anses vara den kanske viktigaste och intressantaste författaren i USA under första halvan av förra seklet. I sina romaner analyserade han sitt hemlands medelklass; en klass i hög grad präglad av självgodhet och statusjakt. Han blev 1926 erbjuden Pulitzerpriset, men tackade nej. Han var en av få författare som avböjt att ta emot ett av världens mest prestigefyllda priser.

Men år 1930 tog han i alla fall, som den förste US-amerikanen, emot Nobel-priset i litteratur. Vid den tidpunkten, alltså i början av trettiotalet, var Sinclair Lewis bosatt i Berlin, för att sedan flytta ner till Rom.

Sedan början av tjugotalet styrdes det kapitalistiska Italien med järnhand av fascisten Benito Mussolini och våren 1933 blev Adolf Hitler utsedd  av presidenten och den gamle generalen till Rikskansler i Tyskland. Utnämningen backades upp av de traditionella borgerliga partierna i Tyskland, och i den första Hitler-ledda regeringen ingick endast tre ministrar från det fascistiska nazistpartiet. En ordning som nazisterna dock strax, genom stadfästandet av führerprincipen, ändrade på.

I denna häxkittel befann sig då den US-amerikanske författaren Sinclair Lewis.

Under trettiotalet fanns inom kapitalistiska och borgerligt konservativa kretsar världen över ett utbrett intresse för fascismen som en “lösning på problemet med den socialistiska arbetarrörelsen”. En borgerlig diktatur, baserad på aktivt, uppifrån organiserat och aggressivt stöd från en stor del av medelklassen, uppfattades som “ett intressant alternativ”.

Även i USA fanns detta intresse för fascismen, och faktum är att det också förekom långt framskridna planer på att genomföra en fascistisk kupp mot den då sittande demokratiska presidenten i USA, Franklin D Roosevelt. Och det var den US-amerikanska fascistiska rörelsen som redan på trettiotalet introducerade slagordet “America First”.

Bakgrunden var den  skarpa kritiken, från det ekonomiska etablissemanget och konservativa kretsar, mot Rooseveltadministrationens fackföreningsvänlighet, i kombination med regeringens satsning på att genom federala statliga investeringar motverka den enorma arbetslösheten och på det sättet, under den stora och djupa depressionen som hade drabbat USA mot slutet av trettiotalet, få igång USA:s ekonomi igen,

Roosevelt anklagades, från både kapitalet och från högerreaktionära kretsar, bland annat för att föra fram socialistiska idéer om hur det amerikanska samhället skulle formas inför framtiden.

Det var just planerna på en fascistisk kupp i USA som utgjorde utgångspunkten för Sinclair Lewis då han skrev romanen Sånt händer inte här, utgiven 1935.

Det är en både dramatisk och skrämmande bild som som Sinclair Lewis ställer fram i sin roman. Och man kan förvisso dessutom tämligen osökt  dra paralleller till dagens situation i USA.

Man kan ju ställa sig frågan om vad som kommer att hända om Donald Trump vinner presidentvalet i höstens val i USA. Det var ju, som vi väl alla minns, någonting skrämmande på gång när han hade förlorat valet mot Joe Biden då en mobb understödd av Trumps aggresiva retorik stormade kongressbyggnaden i USA. Det är ju också uppenbart att det hos Donald Trump inte existerar en enda atom av lojalitet gentemot demokratiska principer. Vilket inte hindrar att han backas upp av sitt parti.

Sinclair Lewis avled 1951 i Rom, men han ligger begravd i sin hemtrakt i Minnesota.

Sånt händer inte här är därmed inget vanligt skönlitterärt verk, utan mer en politisk thriller där författaren borrar sig djupt ner i det amerikanska samhällets skumma och mer eller mindre ljusskygga rörelser som då genomströmmade trettiotalets USA.

Vill man veta mera om dessa konspirationer mot Franklin D. Roosevelt hänvisar jag till boken Huvudet på en påle –  om statlig mörkläggning och terror i demokratier, skriven av Gunnar Wall. På sidorna 161-185 står det om den planerade fascistkuppen mot Franklin Roosevelt. Boken är utgiven på förlaget Semic (2017).

Sånt händer inte här gavs ut på Norstedts förlag 1936, översatt av Hugo Hultenberg.

Kjell Andersson

You May Also Like