Hur mycket läcker välfärdssystemet?

Hur många miljarder läcker ut från välfärdssystemen? Är det 11 miljarder, 18 miljarder eller rentav 27 miljarder? Eller är det 4 miljarder?

Idag (13 dec) på morgonen kan man höra den stora nyheten på radion, P1:

18 miljarder kronor läcker ut från välfärdssystemen varje år

Totalt 300 miljarder kronor sägs ha betalats ut felaktigt från de svenska välfärdssystemen … Läs mer

Läs mer

Systemfel i yrkesprogrammen på gymnasiet

I en ny rapport från fackförbundet Byggnads visas på flera fel i styrningen, dimensioneringen och kvaliteten av yrkesprogrammen på gymnasiet. Rapportförfattarna föreslår flera åtgärder för att förbättra situationen.

Under många år har andelen elever som söker yrkesprogram på gymnasiet minskat. Resultatet av det märks tydligt genom brist på utbildad arbetskraft i Sverige. Trots de uppenbara problemen ligger politiken lågt med … Läs mer

Läs mer

Klimatmål i fara: Stor skillnad mellan planerad fossilutvinning och Parisavtalet

FN:s miljöprogram UNEP och flera ledande forskningsinstitut har preseterat en rapport om hur den förväntade produktionen av fossilenergi går ihop med löftena i Parisavtalet. Resultatet är mycket oroande. Världens länder planerar att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen till 2030 än vad som är möjligt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
Läs mer

Ny rapport: Rika kommuner får det bättre och fattiga sämre

I en rapport från Arena Idé beräknas utvecklingen i skatteintäkter och utgifter för välfärdstjänster i samtliga svenska kommuner. Allt fler kommuner, främst i glesbygd, får svårt att klara välfärden om det inte tas nödvändiga politiska beslut som kraftigt förstärker inkomsterna. För det behövs en kraftig omfördelning i samhället.

Rapportförfattaren, ekonomhistorikern Josef Liljegren, har beräknat kostnaden för den ändrade befolkningsutvecklingen och … Läs mer

Läs mer

Naturskyddsföreningen: Människor som försvarar miljön mördas

Miljöförsvarare övervakas, hotas, trakasseras, utsätts för smutskastning och till och med mördas. Tre mördas varje vecka någonstans i världen. Människor som skyddar miljö- och markrättigheter lever allt farligare.

I Naturskyddsföreningens nya rapport Miljöförsvarare under attack – om hoten mot dem som skyddar vår natur framkommer alarmerande uppgifter. Rapporten bygger bland annat på enkäter med 25 miljöorganisationer runtom i världen.

Resultat:… Läs mer

Läs mer

Kapitalistisk logik i skolan: Stor äter liten

På ett LO-seminarium den 15 januari presenterades rapporten Skolindustrin – Hur mångfald blev enfald författad av journalisten Kent Werne, som under många år har fördjupat sig i frågan om vinster i välfärden.

Sammanfattning av rapporten

Det hävdas ofta att en vinstbegränsning hotar mångfalden och valfriheten i skolan. I rapporten visas att det tvärtom är vinstdriften som undergräver mångfalden, eftersom den … Läs mer

Läs mer