Klimatmål i fara: Stor skillnad mellan planerad fossilutvinning och Parisavtalet

Artikeln är tidigare publicerad (20/11) i supermiljöbloggen.se
av Anna Ljungström.

FN:s miljöprogram UNEP och flera ledande forskningsinstitut preseterade för en vecka sedan en rapport om hur den förväntade produktionen av fossilenergi går ihop med löftena i Parisavtalet. Resultatet är mycket oroande. Världens länder planerar att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen till 2030 än vad som är möjligt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Rapporten, som är den första i sitt slag, konstaterar att den planerade produktionen av fossilenergi missar Parisavtalets begränsning med 120 procent.

Gapet mellan löften och verklighet är extra stort för kolindustrin. Planen är att utvinna 150 procent mer kol än vad som vore i linje med tvågradersgränsen, och om vi vill klara 1,5 grader är överskottet från kolindustrin hela 280 procent.

Fossilutvinningen måste begränsas

Men även produktionen av olja och gas är på god väg att spräcka koldioxidbudgetarna. Världens länder låser in hela samhället i fossilberoende genom att fortsätta investera i och bygga infrastruktur som kräver olja och gas.

För bara några dagar sedan kom dock nyheten att världens största offentliga långivare, Europeiska investeringsbanken EIB, beslutat att sluta satsa pengar i fossila energiprojekt från 2021. Det är ett tydligt ställningstagande mot den fossilberoende ekonomin.

Det går inte att minska utsläppen utan att reglera de alldeles för stora tillgångarna av fossil energi, menar författarna bakom UNEP-rapporten.

– Vi behöver fokusera mycket mer på fossila bränslen. Världens energitillgångar fortsätter domineras av kol, olja och gas, vilket driver utsläppen till nivåer som är så långt från klimatmålen man kan komma, säger UNEP:s ordförande Inger Andersen.

Länderna som lovar mycket och håller tunt

Det finns fortfarande enorma summor pengar att tjäna på fossilindustrin. Ett talande exempel är Norge, som internationellt har en hög svansföring i klimatfrågor. Samtidigt fortsätter de expandera utvinningen av olja och gas, bland annat genom historiskt stora satsningar på det gigantiska oljefältet Johan Sverdrup.

Utöver Norge har rapportförfattarna analyserat klimatlöften och fossilproduktion hos nio andra stora producentländer: Kina, USA, Ryssland, Australien, Indonesien, Kanada, Storbritannien och Tyskland. Gemensamt för alla länderna är att deras fossilplaner går stick i stäv med löftena de förband sig till i Paris 2015.

Nu måste länderna rita om sina planer för investeringar och infrastruktur. Förhoppningsvis kan beskedet från EIB skicka en tydlig signal till fossilproducenterna om att kol, olja och gas inte hör hemma på 2020-talet.

Anna Ljungström
supermiljobloggen.se

You May Also Like