Europa och USA har släppt ut mest växthusgaser

Ökningen av koldioxid i atmosfären har pågått i 150 år, takten har ökat påtagligt efter andra världskriget. Och utsläppen har främst kommit från Nordamerika och Europa. Rika människors konsumtion av varor som produceras i andra delar av världen ökar numera de totala utsläppen av koldioxid i hela världen.

Flytten av produktionen från rika länder till fattiga länder i världen har … Läs mer

Läs mer