Ny FN-rapport: Skapa fred med naturen

En ny rapport från FN: s miljöprogram, UNEP, med namnet, Att skapa fred med naturen (2021), lyfter fram “allvaret i jordens tredubbla miljösituationer: klimat, förlust av biologisk mångfald och föroreningar”. Dessa tre planetkriser säger UNEP, skapar en oacceptabel risk för såväl nuvarande som för framtida generationers välbefinnande.

Systemen har försämrats i en alarmerande takt. Rapporten pekar på omfattningen av förstörelsen av miljön på jorden:

  • En miljon av de beräknade åtta miljoner arterna av växter och djur hotas av utrotning.
  • Mänskliga handlingar har drivit åtminstone 680 ryggradsdjur till utrotning sedan 1500, med globala ryggradsdjurspopulationer som har minskat med 68% under de senaste 50 åren.
  • Överflödet av vilda insekter har minskat med 50%.
  • Över 9% av alla tama däggdjursraser som används för mat och jordbruk hade utrotats till 2016, med ytterligare tusen raser som för närvarande står inför utrotning.

Ekosystemnedbrytningen accelereras av kapitalismen, som intensifierar föroreningar och avfall, avskogning, förändring och exploatering av markanvändning och koldrivna energisystem

I rapporten föreslås vad som nu behöver göras:

Växla till noll koldioxidutsläpp

Världens nationer som helhet, under ledning av G20 – de 20 rikaste länderna, (som svar för 78 procent av alla globala koldioxidutsläpp), måste anta realistiska planer för att uppnå 0 (noll) nettokoldioxidutsläpp 2050.

Minska USA: s militära fotavtryck

För närvarande är USA:s militär den enskilt största institutionella sändaren av växthusgaser. Minskningen av USA:s militära fotavtryck skulle avsevärt minska politiska och miljöproblem.

Ge klimatkompensation till utvecklingsländer

Se till att utvecklade länder ger klimatkompensation för förluster och skador orsakade av deras klimatutsläpp. Kräva att de länder som förorenade vattnet, jorden och luften med giftigt och farligt avfall – inklusive kärnavfall – bär kostnaderna för sanering. kräva att produktionen och användningen av giftigt avfall upphör.

Tillhandahålla ekonomi och teknik till utvecklingsländer

Dessutom måste utvecklade länder tillhandahålla 100 miljarder dollar per år för att tillgodose utvecklingsländernas behov, bland annat för anpassning och motståndskraft mot klimatförändringens verkliga och katastrofala inverkan. Dessa effekter bärs redan av utvecklingsländer (särskilt de låglänta och små östaterna). Teknik måste också överföras till utvecklingsländer.

Hela rapporten finns att läsa på Kosmopolitiskt: Red Alert: Only One Earth

H Foste Hjälte

You May Also Like