Borgerliga och S tillsammans ansvariga för marknadsstyrningen av skolan

Arena idé visar i en ny rapport – Från likvärdighet till lönsamhet – så blev skolan en marknad – hur ett mycket väl fungerande skolsystemen förvandlades till ett skräcksystem.
Rapportförfattaren är Sten Svensson, tidigare chefredaktör vid Lärarnas tidning och aktiv i Nätverket för en likvärdig skola.

I början av 1990-talet lades den svenska skolpolitiken om 180 grader av Carl Bildts regering. Marknadskrafterna skulle styra skolan och besluten togs mycket snabbt, utan utredningar och utan någon djupare debatt.

Flera faktorer samverkade och gjorde systemskiftet möjligt exempelvis genom att näringslivet arbetat målmedvetet för att privatisera offentlig verksamhet och tjäna pengar på medborgarnas skatteinbetalningar.

Nyliberalismen fick ett brett genomslag under 1980-talet. Om offentliga verksamheter privatiserades skulle kvaliteten höjas och kostnader sänkas var budskapet.

Avregleringen av bank- och finansbranscherna, som genomfördes av S-regeringar, ledde till en djup ekonomisk kris. Krisen förvärrades av Bildts skattesänkningar och EMU-vurm. De nedskärningar som genomfördes utnyttjades för att peka på behovet av privatiseringar.

Den nya S-regeringen 1994 fortsatte på den inslagna vägen. De privata skolornas ersättningsnivå höjdes till 100 procent, vilket satte fart på tillväxten inom friskolesektorn och möjliggjorde de skattefinansierade vinstuttag som vi ser i aktiebolagsskolorna i dag.

Tommy Jansson

Länk till rapporten och artikel:

You May Also Like