Vingård vid Casal de Bosco, Italien. Foto: Gregorgio Borgia/AP. Bilden avfotograferad från utskrift på skrivaren.

Migrantarbetare arbetar under usla villkor på vingårdar i Italien

Jag hörde ett kort inslag på Nyheterna P1 14 september om stora brister på vingårdar i Italien:

  • Anställda som inte får betalt för övertidsarbete.
  • Att det saknas skyddsutrustning mot giftiga ångor från de kemikalier som används vid druvodling.
  • Och att man inte vågar klaga av rädsla för att få sparken.

Det här har framkommit genom en rapport som människorättsorganisationen Oxfam genomfört på uppdrag av Systembolaget.

Italien är ett av de länder Systembolaget köper in mest vin från.

“Systembolaget, som ser allvarligt på resultatet, planerar att lansera en ny hållbarhetsmärkning för att hjälpa kunderna att köpa vin som producerats med bra arbetsvillkor”, kan man läsa i utskriften från inslaget i Sveriges Radio P1.

Det kan tyckas lite passivt.

För det första måste man se till att alla som arbetar på vingårdarna har bra arbetsvillkor. Och där har till exempel EU ett stort ansvar eftersom vinodlare får EU-bidrag.

Av de 19 EU-länder som får subventioner från EU för sin vinodling, får Italien mest av dem alla. De senaste åren har de Italienska vinodlarna fått 337 miljoner Euro om året- vilket motsvarar ungefär 3,4 miljarder kronor i EU-bidrag varje år.

För det andra borde Systembolaget sluta köpa in vin från de vingårdar där arbetsvillkoren är usla. Att nöja sig med “en ny hållbarhetsmärkning för att hjälpa kunderna att köpa vin som producerats med bra arbetsvillkor”, är att fega ur och lasta över allt ansvar på den enskilde konsumenten.

I en rapport från Oxfam med rubriken: “Vårt samarbete med Systembolaget. Rättvisa arbetsvillkor för vindruvsplockare i Italien” kan man läsa:

“I tidigare rapporter har Oxfam kunnat visa att det förekommer människokränkningar i Italiens jordbruksindustri, där kvinnor och migrantarbetare systematiskt utnyttjas och tvingas bo och arbeta under fruktansvärda förhållanden. Bland annat har arbetare vittnat om låga löner, våld och sexuella övergrepp.

Systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter är ett utbrett problem i många olika leverantörskedjor och därför utvidgar vi nu våra undersökningar av den italienska jordbruksindustrin till vinindustrin. I ett projekt tillsammans med Systembolaget gör Oxfam djupgående analyser av de svenska leverantörskedjorna i den italienska vinindustrin med fokus på mänskliga rättigheter hos arbetare som plockar vindruvor.

Italien är världens största vinproducent och står för ungefär en fjärdedel av den globala produktionen. Italienskt vin exporteras till hela världen och landets över en miljon vingårdar finns utspridda över alla Italiens regioner”.

Mönstret går igen. Gång på gång får vi rapporter om hur migrantarbetare utnyttjas och exploateras i rika länder. Det är som nån slags förlängning av kolonialismens människosyn om “vi” och “dom”. “Dom” får göra skit-och slitjobben under usla arbetsvillkor. Arbetsvillkor som aldrig “vi” skulle acceptera.

Även i “lilla Sverige”, vi som är bäst på allt, vet man hur man kan exploatera utländsk arbetskraft.

I eFOLKET 26 juni 2021 skriver jag under rubriken: “Vi vill ha jordgubbar till midsommar – Hur ser villkoren ut för bärplockarna?

Se även ett filmat inslag på knappt 1 minut från TV4 som visar hur arbetsvillkoren ser ut: “Migranter jobbar för svältlöner på vingårdar – Systembolaget storkund

Rolf Waltersson

Läs mer:

You May Also Like