Fortsatt positiv trend för gymnasiebehörigheten i Eskilstuna

I samband med delårsrapporteringen för Eskilstuna Kommun presenterar grundskolans ledning betygsresultat med fördjupade analyser för nämnden. Summeringen av vårterminen visar på positiva resultat där över 83 procent av niondeklassarna klarade gymnasiebehörigheten.… Läs mer “Fortsatt positiv trend för gymnasiebehörigheten i Eskilstuna”

Läs mer

Efter flera skottlossningar nära skolor – Nu inför Eskilstuna Kommun en säkerhetsapp

Efter att flera skottlossningar inträffat i anslutning till skolor i Eskilstuna inför Kommunen nu en säkerhetsapp – en app som ska larma då elever och personal måste sätta sig i säkerhet. … Läs mer “Efter flera skottlossningar nära skolor – Nu inför Eskilstuna Kommun en säkerhetsapp”

Läs mer