Här i Triangelborg planeras den nya skolan att ligga…

Ny jätteskola planeras i Mesta

Grundskolenämnden i Eskilstuna Kommun har nu tagit ett första steg mot en ny skola i stadsdelen Mesta. Enligt nämndens inriktningsbeslut kan skolan placeras vid idrottsplatsen Triangelborg, som ligger i villaområdet mellan Gillbergaleden och Gillbergavägen. Fotbollsplanen vid Triangelborg skulle då komma att flyttas till Mesta IP. Målsättningen är att bygga en så stor skola som tomten tillåter. Den nya skolan ska kunna rymma en bra bit över 1000 elever.

Idag går cirka 250 elever från förskoleklass till årskurs 3 på Mesta Skola. Skolan har fyra fritidshem. Eleverna fortsätter i årskurs 4 på Lagersbergsskolan och går oftast årskurs 7–9 (högstadiet) i Stålforsskolan. Den nya skolan skulle dock kunna rymma fler och äldre barn – ambitionen är nämligen att kunna erbjuda skolgång till och med årskurs 9 i Mesta.

– Det känns väldigt bra att vi nu har en inriktning på var den nya skolan ska byggas. En ny skola med fler årskurser än idag är ett värdefullt tillskott till våra skollokaler, menar skolchef Hans Ringström.

Skolan kan stå klar om fem år

Grundskolenämnden rekommenderar alltså genom sitt beslut att den nya skolan ska lokaliseras på tomten Triangelborg i Mesta, men för att skolan ska kunna bli verklighet krävs beslut i Kommunstyrelsen och en ny detaljplan måste också tas fram för området. Med en snabb process utan överklaganden skulle en ny skola kunna stå klar om ca fem till sex år.

– Nu blir det tydligt att vi tar ett ordentligt kliv mot att få en ny skola i stadsdelen Mesta. När nya skolor tas i bruk ges elever och personal en bättre arbetsmiljö vilket påverkar såväl elevernas skolresultat som skolornas attraktivitet när det kommer till att behålla och rekrytera personal, säger skolchef Hans Ringström.

Med en placering mitt i samhället skulle den nya skolan bli en resurs för närsamhället med bland annat samlingslokaler. En ny skolgård skulle erbjuda fler möjligheter till en aktiv fritid för barn i alla åldrar och med olika intressen, menar Eskilstuna Kommun.

Redan protester mot planerna

Det har redan kommit protester från flera boende i de båda stadsdelarna Mesta och Borsökna. Ambitionen är nu att försöka stoppa planerna på en ny jätteskola i det aktuella området.

Kartan visar det aktuella området, Triangelborg i Mesta.

You May Also Like