På bilden ser vi Landshövding Beatrice Ask tillsammans med eleverna Mattias Edward och Ellie Svalberg från klass 8A, Masira Demba och Rickard Nordin från 6A samt rektor Ingmarie Lindkvist… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Eskilstuna: Landshövding Beatrice Ask besökte Skiftingehus Skola

Under torsdagen besökte Landshövding Beatrice Ask Skiftingehus Skola i Eskilstuna. Vid besöket fick landshövdingen ta del av elevernas beskrivning av sin skola, och eleverna fick i sin tur veta vad landshövdingens uppdrag är.

Utöver samtal med elever och lärare i årskurserna 6 och 8 berättade rektor Ing-marie Lindqvist och biträdande rektor Martin Fehne om skolans fokusområden, språk-och kunskapsutveckling i alla ämnen, matematik samt trygghet och studiero. Samtalen handlade också om Skiftingehus Skolas framgångsfaktorer som är kollegialt lärande och ett prestigelöst förhållningssätt i medarbetargruppen, där alla har fokus på kvalitet i undervisningen.

Fokus på att höja gymnasiebehörigheten

Genom enkätsvar och samtal med eleverna beskrivs skolan som en trygg plats. Men precis som i alla skolor finns det också utmaningar man står inför. Till exempel att fortsätta ha fokus på att höja gymnasiebehörigheten, och att med tillräckliga ekonomiska förutsättningar kunna anpassa undervisningen till alla elevers behov av stöd.​

Skiftingehus Skola.

Skiftingehus Skola är en grundskola i stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna. Skolan drivs i kommunal regi. Cirka 500 elever går idag på skolan, från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också två fritidshem och öppen verksamhet för elever i årskurs 4 till 6. Skolan har tre idrottsprofiler – ridning, fotboll och ishockey.

Beatrice Ask

Beatrice Ask är en svensk politiker (moderat). Hon var under åren 1991 till 1994 skolminister, och 2006 till 2014 justitieminister. Hon utsågs till landshövding i Södermanlands Län i december 2019 och tillträdde tjänsten den 1 januari 2020.

Beatrice Ask under Almedalsveckan 2014.

Läs också:

Årbyskolan i Eskilstuna inför passersystem för eleverna

Eskilstuna: Tegelvikens Skola i Kvicksund byggs om och byggs ut

Munktellskolan i Eskilstuna är nu officiellt invigd

You May Also Like