Fotot visar hur den nya Munktellskolan är tänkt att se ut när den är färdig… (Foto: Tyréns)

Eskilstuna: Faktoriets skolverksamhet flyttas till Munktellskolan nästa höst

Om ett år ska Eskilstuna Kommuns nya skola i Munktellområdet stå klar. Den skolverksamhet som idag bedrivs i Faktoriets lokaler kommer då att flyttas till Munktellskolan när den tas i drift.

Faktoriet ligger centralt på Faktoriholmarna i centrala Eskilstuna. 360 elever går idag på skolan – från årskurs 7 till 9. Men Faktoriets lokaler har hela tiden varit en tillfällig lösning i väntan på en ny, central skolbyggnad. Beslutet och byggnationen har dock dragit ut på tiden, men flytten är nu planerad att ske under hösten 2023.

Faktoriskolan som används idag. (Foto: Eskilstuna Kommun)

Nya och rymligare lokaler

– Eftersom Faktoriet i dag har trånga lokaler, och vissa klassrum inte är fullt anpassade för skolverksamhet, ser vi mycket fram emot en flytt till nya och rymligare lokaler. Under de första åren kommer vi dock att ha kvar vissa lokaler på Faktoriet, som exempelvis slöjdsalar, i väntan på att etapp två av Munktellskolan ska bli klar, förklarar Jenny Råström, rektor på Faktoriet.

De nya lokalerna på Munktellskolan kommer att vara moderna och ändamålsenliga, vilket ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för både elever och personal. Flyttens konsekvenser för eleverna har utretts grundligt och finns dokumenterade i en så kallad barnkonsekvensanalys.

Ska kunna rymma 1000 elever

Några förändringar av upptagningsområde kommer inte att göras till hösten 2023, utan sker i en senare etapp när Munktellskolan är redo att ta emot fler elever. På sikt ska Munktellskolan rymma cirka 1000 elever – från förskola till årskurs nio.

Den framtida Munktellskolan. (Foto: Tyréns)

You May Also Like